Počnúc 1. septembrom spúšťa banskobystrické obchodno-zábavné centrum Europa skúšobnú prevádzku parkovacieho systému.

Návštevníci si tak budú môcť vyskúšať fungovanie systému, ktorý od októbra začne plniť svoju funkciu naplno. Od desiateho mesiaca totiž za každú ďalšiu hodinu, nad hranicu troch šesťdesiat minútoviek, majitelia automobilov zaplatia. Postará sa o to závorový systém parkovania, pri ktorom získa každý návštevník parkovaciu kartu, ktorú použije pri odjazde. Prvé tri hodiny parkovania budú zadarmo.

„Dôvodom pre túto zmenu je snaha zamedziť zneužívaniu parkovacích miest tými, ktorí parkovanie v EUROPE nevyužívali na návštevu a nakupovanie, ale hlavne na vybavovanie rôznych záležitostí mimo obchodného centra alebo ako parkovanie pre ľudí pracujúcich v okolí“, vysvetľuje Peter Lukačovič, manažér centra a dodáva: „niekedy dokonca dochádzalo k situáciám, kedy bolo parkovisko obsadené už ráno pred deviatou, teda skôr ako boli vôbec otvorené obchody. Naši zákazníci a obchodníci už dlhšiu dobu poukazovali na zníženú možnosť parkovania v centre a preto sme našli riešenie, ktoré vyjde v ústrety našim zákazníkom a pomôže túto situáciu riešiť.“

Z prieskumov obchodného centra vyplynulo, že návštevníci sa v ňom v priemere zdržujú dve hodiny. Na základe tohto dospeli kompetentní k trom parkovacím hodinám zadarmo. Podľa ESC sa tak zavedenie parkovacieho systému približne 96% zákazníkov ani nedotkne. Zamedziť to má práve ľuďom zneužívajúcim parkovisko na celodenné parkovanie.

Systém bude fungovať tak, že pri vjazde na parkovisko vodič obdrží z vjazdového stojanu parkovaciu kartu s magnetickým kódom a závora ho vpustí. V prípade, že parkovací čas prekročí 3 hodiny, vodič bude musieť pred odjazdom vložiť parkovací lístok do automatickej platobnej stanice (parkovacieho automatu), pričom sa na parkovacom lístku vyznačí čas odchodu a výška parkovného, ktoré uhradí priamo v automatickej platobnej stanici. Za každú začatú hodinu nad tri hodiny bude poplatok vo výške 2 €. Pri odjazde lístok opäť vloží do výjazdového stojanu a závora mu umožní výjazd. Počas septembra však bude fungovanie parkovísk ešte bez poplatku, no s funkčnosťou parkovacieho systému. Na parkoviskách budú umiestnené celkovo 3 automatické platobné stanice (parkovacie automaty), ktoré sa budú nachádzať pri východoch z centra na parkoviská, a to v podzemnom parkovisku pri centrálnych sklenených výťahoch, pri podzemných travelátoroch smerom do Terna a oproti hlavnému vchodu na strešnom parkovisku.

Nový systém myslí aj na návštevníkov klubu Ministry, ale zároveň aj multikina Europa Cinemas. Návštevníci klubu Ministry of FUN zmenu nepocítia nakoľko od 20.00 v piatok do nedele bude parkovanie zadarmo. Návštevníci multikina Europa Cinemas dostanú pri návšteve kina bonusové 2 hodiny parkovania zadarmo, takže budú mať 3+2 hodiny parkovania zadarmo. Jedinou podmienkou je predloženie parkovacieho lístka pri kúpe vstupenky do kina.

Otváracie hodiny parkovísk v ESC:

Strešné parkovisko
Po – Ne 0.00 hod – 24.00 hod – (nonstop)
Vjazd na parkovaciu plochu je zatvorený v nočných hodinách, v čase od 21.30 hod do 08.30 hod okrem Piatku a Soboty.

Podzemné parkovisko
Po – Ne 09.00 hod – 21.30.hod
Posledný vjazd na parkovaciu plochu je o 21.00 hod.