Dňa 27. do 28. októbra tohto roku sa v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici a 26.10.2010 v Klube dôchodcov v Brezne uskutoční v rámci projektu Vzdelaný pacient séria troch workshopov.

Tento vzdelávací projekt je súčasťou Národného projektu prevencie srdcovo-cievnych chorôb, ktorý schválila vláda SR v marci tohto roku. Realizátorom projektu je Akadémia vzdelávania, odborným garantom je hlavný odborník MZ SR pre odbor kardiológie, doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., spolupracujú aj jednotlivé RÚVZ, banskobystrický nevynímajúc. Ide hlavne o činnosti, ktoré vykonávajú ich Poradenské centrá podpory a ochrany zdravia. „Workshop je určený dospelým osobám, predovšetkým osobám vo veku 45 – 64 rokov, ktorí nemajú žiadne ťažkosti, avšak z hľadiska veku už patria do rizikovej skupiny. Každý účastník dostane hodnotnú publikáciu z oblasti prevencie srdcovo-cievnych chorôb. Pred samotným workshopom budeme vykonávať merania na stanovenie rizikovosti jednotlivých účastníkov. Účasť občanov je práve z tohto dôvodu maximálne 40 účastníkov, ktorých do tejto vzdelávacej aktivity odporučila a pozvala Akadémia vzdelávania. Na dvoch workshopoch v našom úrade by sa teda malo vystriedať maximálne 80 účastníkov,“ konštatuje k podujatiu MUDr. Silvia Kontrošová, vedúca odboru podpory zdravia banskobystrického RÚVZ. Ako zdôraznila, spoločnou snahou všetkých zainteresovaných na projekte je pozitívne ovplyvniť rizikové faktory zdravia a tým preventívne pôsobiť proti možnému vzniku kardiovaskulárnych ochorení, ktoré naďalej vedú v rebríčku úmrtnosti v SR.
Vzdelaný pacient je podľa odborníkov ochotnejší chrániť si zdravie, chápe príčiny a vie sa správať preventívne. V rámci tohto projektu sa v októbri až novembri 2010 uskutoční 50 bezplatných vzdelávacích workshopov pre verejnosť na území celého Slovenka. Zúčastniť by sa na nich malo bezmála 3000 občanov. Ich hlavných cieľom je vzdelávanie širokej verejnosti o najzávažnejších rizikových faktoroch ochorení srdca a ciev, ako sú hypertenzia, fajčenie, obezita, zvýšený cholesterol, stres a pod. Na Slovensku sú srdcovo-cievne ochorenia príčinou až takmer 56 percent všetkých úmrtí. Znalosťou a dodržiavaním správnych hodnôt rizikových faktorov môžeme toto číslo podstatne znížiť.

Doplňujúce informácie:
Slovensko je v európskom rebríčku úmrtnosti na srdcovo-cievne ochorenia na jednom z najhorších miest v Európe. V rámci Európskej únie je na tom horšie už iba Rumunsko a Bulharsko. Podľa odborníkov iba desať percent Slovákov nemá riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení. Narastá najmä počet obéznych mladých ľudí a detí. Kardiovaskulárne ochorenia sú o to zákernejšie, že vysoký krvný tlak ani zvýšený cholesterol nebolia, a tak pacient často až po prehliadke zistí, ako na tom v skutočnosti je. K nárastu počtu ochorení prispieva aj súčasný životný štýl – stres, zlá životospráva, nadváha, fajčenie, nedostatok pohybu. U jedného človeka sa pritom často kombinuje až niekoľko rizikových faktorov. Mnohé z nich však môžeme ovplyvniť. V SR sú viac ohrození muži, vo vyššom veku sa však situácia obracia v neprospech žien. Najmä u tých, ktorým sa začne menopauza pred 46. rokom života, sa riziko infarktu, mozgovej príhody či iných kardiovaskulárnych ochorení zvyšuje viac ako dvojnásobne. Strážiť si treba hlavne tlak, ktorý je jedným z hlavných rizikových faktorov. Problém je v tom, že ho človek môže mať zvýšený aj dlhší čas bez toho, aby pociťoval nejaké ťažkosti. Podľa štatistík ho má takmer každý siedmy človek. Ďalším je obezita, ktorá narastá aj v SR, je však celosvetovým problémom. Odborníci varujú v tejto súvislosti aj pred fajčením, ktoré by podľa nich malo byť zakázané. Veď aj pri pasívnom fajčení je človek vystavený škodlivému vplyvu chemikálií. U nefajčiarov s vysokým krvným tlakom alebo vysokým obsahom cholesterolu v krvi, ktorí sú vystavení pasívnemu fajčeniu, je vyššie riziko rozvinutia srdcových ochorení. Pasívne fajčenie spôsobuje desaťkrát viac úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia, ako je počet úmrtí na následky rakoviny. Prevencia pred srdcovo-cievnymi chorobami je pritom jednoduchá. Jej základ tvorí predovšetkým zdravý spôsob života. Stačí sa zdravo stravovať, strážiť si váhu, hýbať sa a ak je to čo len trochu možné, odbúrať stres.