Do nášho neustále rastúceho tímu správy nehnuteľností hľadáme perspektívneho kolegu, ktorý bude zastrešovať koordináciu správy budov pod vedením skúseného Technical Managera.

Ak rozumieš technickej dokumentácii budov, vieš čítať výkresy, si komunikatívny a chceš mať možnosť rásť v medzinárodnej spoločnosti, možno hľadáme práve Teba!

V rámci správy nehnuteľností budeš môcť nahliadnuť k širokospektrálnej práci, ktorá Ti bude dávať zmysel a určite sa nudiť nebudeš!

Čo budeš mať na starosti?

  • Pravidelný reporting Senior Technickému Managerovi
  • Kontrolu dodávateľov služieb (facility management, technické služby, údržba zelene, zimná údržba, SBS, parkovisko a iné) identifikuje nedostatky a kontroluje ich odstránenie pod vedením technického managera
  • Kontrola a zabezpečovanie pravidelnej údržby všetkých zariadení a priľahlých plôch na zverenej nehnuteľnosti
  • Príprava na odovzdanie priestoru nájomcovi vrátane zodpovednosti za dodržanie náležitostí spojených s rekonštrukčnými prácami
  • Koordinovanie procesu úpravy nájomných priestorov v súlade s internými smernicami a rozhodnutiami prenajímateľa
  • Komunikácia požiadaviek nájomcov budovy
  • Príprava podkladov pre vyúčtovanie prevádzkových nákladov
  • Komunikácia s orgánmi štátnej správy
  • Príprava tendrov v spolupráci s nadriadeným
Reagovať na ponuku