Kontaktovanie a následná komunikácia s klientom osobne,

alebo formou moderných technológií.

Práca s databázami.

Poradenstvo a starostlivosť na základe analýzy potrieb klienta.

Konzultačná činnosť a uzatváranie zmlúv pre spoločnosť Allianz

možné aj online.

Uzatváranie, poradenstvo a servis DSS zmlúv.

Ponuka úverových produktov.

Reagovať na ponuku