• Poskytovanie základného sociálneho poradenstva prijímateľom sociálnej služby, záujemcom o poskytovanie sociálnej služby a ich rodinným príslušníkom
  • Vedenie spisovej dokumentácie prijímateľov sociálnej služby od prijatia do zariadenia až po ukončenie sociálnej služby
  • Vedenie depozitára prijímateľov
  • Organizuje záujmové a kultúrne aktivity v zariadení
  • Vedie a vypracováva individuálne plány prijímateľov v spolupráci s opatrovateľkami a zdravotnou sestrou
Reagovať na ponuku