Už o pár dní ubehne sto rokov od vzniku Československa, neskôr premenovaného na Česko-Slovensko. Pri tejto príležitosti si študenti Konzervatória J. L. Bellu a ďalší mladí ľudia z Česka aj Slovenska pripravili hudobný koncert v Cikkerovej sieni Radnice mesta Banská Bystrica.

Hlavnou myšlienkou koncertu je obohatenie kultúrneho života v meste, predstavenie nových mladých talentovaných hudobníkov a zároveň pripomenutie okrúhleho jubilea od vzniku Československa.

Bedřich Smetana, Antonín Dvořák či Ján Cikker. V pondelok 29. októbra zaznejú diela nielen týchto významných slovenských a českých hudobných skladateľov. Svoju tvorbu vám predstaví aj študent Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici Pavol Béreš a ďalší.

Čakajú na vás skladby vážnej hudby z oboch krajín. Budete môcť sledovať vývoj piesní z minulosti až po súčasnú tvorbu. Program bude pestrý aj z hľadiska interpretačnej zostavy – spev, klavír, husle, akordeón a cimbal. Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Jána Noska v spolupráci s Konzervatóriom J. L. Bellu. Projekt je podporený mestom Banská Bystrica a Veľvyslanectvom Českej republiky.

Vstup na podujatie je voľný. Koncert sa, v pondelok 29. októbra, začína v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP o 18.30 h.