Zaujímavé príležitosti pre mladých ľudí z Banskobystrického kraja prináša projekt Social Impact Academy. Už koncom tohto týždňa sa v Banskej Bystrici uskutoční Kurz mladého lídra.

Ako uviedla Eva Ščepková z banskobystrického občianskeho združenia LINK CoWorking, projekt Social Impact Academy pomôže rozvíjať podnikavosť, znížiť percento odchodu mladých ľudí z regiónu a taktiež zvýšiť ich zamestnanosť, čo nepriamo rozvíja nielen mesto ale aj región.

„Chceme zapojiť mladých ľudí do participácie a dať im priestor na realizáciu svojich nápadov, hovorí Eva Ščepková.

Prvým podujatím v rámci projektu je Kurz mladého lídra,ktorý koná v piatok 20. a v sobotu 21.septembra v coworkingovom komunitnom centre 365.labb v Banskej Bystrici (Lazovná 5). Následná časť Inkubátor sa uskutoční počas piatokov a sobôt 4. a 5. októbra a 25. a 26. októbra, tiež v 365.labb.

Témy oboch vzdelávacích modulov budú apelovať na účasť mladých ľudí na veciach verejných a na ich zapojenie sa do aktívnej občianskej spoločnosti. Mladí ľudia realizujú verejnoprospešné projekty na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií. Popri workshopoch zameraných na rozvoj soft skills a hard skills účastníkov sa budú konať sprievodné podujatia ako TEDxUMB a Startup weekend Banská Bystrica, určené nielen pre účastníkov projektu ale aj verejnosť.

Projekt Social Impact Academy realizuje občianske združenie LINK CoWorking Banská Bystrica, spolu s partnermi Rada mládeže Banskobystického kraja a Språk og kulturforening z Nórska. Projekt je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis, v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Viac informácií o projekte nájdete na Facebooku.