Mnohé domácnosti sa snažia hospodáriť šetrne, míňať menej vody či priškrtiť radiátory. Ani to však nemusí automaticky znamenať nevyhnutný preplatok v ročnom vyúčtovaní. Na čo sa zamerať pri  jeho čítaní, čo by malo obsahovať a ako si o jednotlivých položkách zistiť viac?

Prevádzkové či ostatné náklady

Ak ste sa vo vyúčtovaní za byt stretli s podobnými pojmami, určite neváhajte zistiť viac.

Čo sú to prevádzkové náklady, na čo konkrétne boli prostriedky použité a prečo sa položka v závere vyznačuje plusovým alebo mínusovým znamienkom – teda úsporou alebo prekročením, to všetko zistíte u vášho správcu resp. predsedu, ktorý má detailné informácie k dispozícii a má povinnosť vám ich na vyžiadanie poskytnúť.

Novinka v teple

Či už ste odberateľom tepla z centrálneho zdroja alebo má váš bytový dom vlastnú kotolňu, teplo si v zmysle novej legislatívy od začiatku tohto roka dokážete vyhodnotiť objektívnejšie. Všetky zložky podieľajúce sa na teple – teda okrem samotnej ceny za jednotku dodaného tepla – vrátane správy kotolne, jej údržby, opráv či nutných výmen, musia byť zahrnuté v položke Kúrenie a ohrev TÚV, resp. uvedené vo vyúčtovaní tak, aby bolo zrejmé, že s teplom nevyhnutne súvisia.

STEFE Banská Bystrica vyrába a dodáva teplo spolu so všetkými službami, ktoré sú zahrnuté v koncovej cene. To znamená, že správu zariadení, okamžité riešenie prípadných havarijných stavov či komfort nepretržitého dispečingu domácnosť nemusí riešiť, ani ich hľadať na ročnom vyúčtovaní. Sú odzrkadlené v koncovej cene za teplo, čo však nie vždy platí pri riešení s vlastnou kotolňou,“ upresňuje Ing. Peter Makovník, špecialista obchodu a marketingu STEFE Banská Bystrica.

Aj tak sa stále zamýšľate, ako na budúci rok platiť menej?

Pri položkách, ktoré predpokladajú súhlas väčšiny vlastníkov bytov, musíte počítať s účasťou na bytovej schôdzi, kde má každý vlastník nárok predložiť návrhy na zmeny prakticky čohokoľvek, čo sa týka prevádzky bytového domu. Najčastejšie sú to rôzne údržby spoločných priestorov, upratovacie, bezpečnostné či havarijné služby. Ak je vašim cieľom ovplyvniť najmä náklady vlastnej domácnosti, zvážte napríklad zmenu riešenia vykurovania a ohrevu teplej úžitkovej vody. Je to napokon jedna z najväčších položiek na celom vyúčtovaní.

V posledných troch rokoch klesla cena tepla  o viac ako 15 %. Čím viac domov sa na teplo od STEFE pripojí, tým výraznejšia stabilizácia cien za dodané teplo nastane. Okrem toho zákazníkov odbremeníme od vynakladania nepredvídateľných finančných prostriedkov na opravy vlastnej kotolne či obstarania nového energetického zariadenia, od nákladov na nákup drahého paliva, správu, údržbu, revízie, obsluhu a pod. Naše analýzy nám dokazujú, že v mnohých domoch platia domácnosti za teplo viac, ako keby boli pripojené na STEFE,“ vysvetlila situáciu Iveta Pršová, ekonomická riaditeľka spoločnosti STEFE Banská Bystrica, a.s.

Ak si nie ste istí efektivitou výroby a dodávky tepla vo vašom bytovom dome, neváhajte sa obrátiť na odborníkov a nechajte si urobiť porovnanie nákladov na teplo vyrobené z centrálneho zdroja a z vlastnej kotolne. Dodávateľa tepla v Banskej Bystrici môžete kontaktovať na: pripojtesa@stefe.sk