Primátor mesta Banská Bystrica Peter Gogola v pondelok popoludní osobne odovzdal symbolický šek so sumou 1 333 eur riaditeľke neštátneho detského domova (DeD) Srdiečko na Wolkerovej ulici v Banskej Bystrici Adriane Hrežďovičovej. Spomínanou sumou prispeli Banskobystričania i návštevníci mesta 22. decembra minulého roku, keď si vo vianočnom stánku na Námestí SNP mohli priamo od primátora kúpiť voňavý vianočný punč.

Podľa slov riaditeľky DeD Srdiečko Adriany Hrežďovičovej, vyzbieranú sumu použijú na financovanie jarnej rekreácie pre deti. „Aj v mene našich dievčat a chlapcov ďakujem všetkým ochotným darcom a som presvedčená, že výlet, na ktorý sa už teraz tešíme, bude pre deti nezabudnuteľným zážitkom“.