Výstava slovenského insitného umenia zo Srbska Kovačica známa i neznáma, ktorá zdobila priestory Thurzovho domu od 4. do 24. novembra 2019, prilákala do Banskej Bystrice stovky návštevníkov z rôznych kútov Slovenska, ale aj z celej Európy.

Práve výstavou v Stredoslovenskom múzeu začala oficiálna kampaň za zapísanie slovenského insitného umenia zo Srbska do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Vysoká návštevnosť, spolu s výťažkom z predaných obrazov, ktorý sa použije na vydanie publikácie o umení a jeho autoroch, vo veľkej miere napomôžu tejto snahe.

Záštitu nad výnimočnou výstavou, ktorá po prvýkrát na Slovensku predstavila diela všetkých 63 kovačických autorov, prevzala ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Jedným z prvotných iniciátorov výstavy bol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter. Spolu 80 vystavených obrazov v priebehu troch týždňov prilákalo do Thurzovho domu takmer 1 500 návštevníkov.

 „Kovačické insitné umenie prinieslo do Thurzovho domu svoju charakteristickú úprimnosť, bezprostrednosť, jedinečnú techniku spracovania a mimoriadna návštevnícka obľuba nám len potvrdila, že insitné umenie našich krajanov zo Srbska je Slovákom dobre známe a blízke. Som v mene kolektívu pracovníkov Stredoslovenského múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja úprimne rád, že tak významný proces, akým je zapísanie do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, štartoval práve u nás, na základe iniciatívy a s podporou pána predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera. Úspech takého procesu obohatí nielen Slovensko a Srbsko, ale istotne aj celý, nielen umelecký svet,“ povedal riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

Jednými z posledných návštevníkov výstavy boli priam symbolicky študenti slovensko-srbského Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici, ktorí sa do Banskej Bystrice dostali vďaka výmennému pobytu na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského. Stredoslovenské múzeum navštívili hneď na začiatku pobytu, v nedeľu 24. novembra.