hustak dolna vystavbaNa Huštáku začal v priebehu apríla archeologický prieskum. Na začiatku Dolnej ulice je totiž plánovaná nová výstavba.

Stredoslovenské múzeum realizuje na Dolnej ulici archeologický prieskum v priestore, kde kedysi stála Dolná brána a susediaca bašta. Tá bola asanovaná okolo roku 1880. V jej blízkosti, pri kostole Sv. Alžbety, bola už predtým aj budova školy, v ktorej pôsobil aj Matej Bel. Na začiatku dvadsiateho storočia tu boli postavené až tri školské budovy, z ktorých jedna stála ja na mieste, ktoré je v súčasnosti ohradené. Ako uvádza kniha Jána Baláža – Banská Bystrica v premenách času, táto budova bola asanovaná po silnom poškodení v 50-tych rokoch minulého storočia. Odvtedy nás pri vstupe do historického jadra mesta víta len stena ďalšieho domu.

byvala skola dolna ulicaNový objekt, ktorý má na tomto mieste vyrásť, sa musí čiastočne ponášať práve na budovu bývalej školy. Nariaďujú mu to pravidlá územného plánu centrálnej mestskej zóny prijaté minulý rok. Polyfunkčná budova na tomto mieste bude môcť mať maximálne dve nadzemné podlažia a podkrovie. Bude musieť zachovať uličnú čiaru Dolnej ulice a hlavný vstup mať z nárožia. I tvar novej stavby sa musí priblížiť pôvodne historickej budove školy. Aj keď už prebieha archeologický prieskum, stavebné konanie ešte nezačalo a preto termín samotnej ýstavby nie je známy.