Pokračujúca výstavba protipovodňovej ochrany mesta, respektíve stavby „Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami“, ktorú realizuje Slovenský vodohospodársky podnik, si vyžiada ďalšie dočasné obmedzenia.

Od 12. apríla dôjde z dôvodu výstavby základov mobilného hradenia a finálnej úpravy ciest ku úplnej uzávierke mosta ponad tok Bystrica na Huštáku.

Most prepája Námestie Vajanského  s ulicou Martina Rázusa, Dolnou, respektíve Kuzmányho ulicou.

Práve Kuzmányho ulica bude v súvislosti s obmedzeniami jednosmerná už od križovatky s Dolnou ulicou.

Obmedzenia v lokalite by mali trvať do 21. mája.