Mesto Banská Bystrica pripravilo v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici pri príležitosti 120. výročia narodenia významného architekta Ladislava Hudeca výstavu, ktorá približuje zahraničné pôsobenie tohto banskobystrického rodáka.

„Výstavu k nám v roku 2009 priniesli priamo zo Šanghaja a zameriava sa na tamojšie obdobie života a tvorby Ladislava Hudeca. Prakticky celoživotnej tvorby, keďže okrem Šanghaja mal iba dve ďalšie realizácie, a to práve na území Slovenska. Výstava predstavuje 26 diel,“ priblížila kurátorka výstavy a známa historička umenia Klára Kubičková.

Výstava v priestoroch banskobystrickej historickej Radnice na Námestí SNP začína v utorok 8. januára vernisážou o 17.00 h, ktorej bude predchádzať spomienka priamo pri hrobe Ladislava Hudeca na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici. V tento deň je tiež naplánované pracovné stretnutie neziskovej organizácie Centrum architekta Ladislava Eduarda Hudeca a primátora mesta za účasti zástupcov Ministerstva kultúry, Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a tiež Spolku architektov Slovenska či Zväzu maďarských architektov. Expozícia bude prístupná verejnosti do 3. februára 2013. „Ladislav Hudec bol dlhé roky pre Banskú Bystricu dobre utajenou legendou, pretože o jeho živote a diele vedeli veľa v Ázii, v Budapešti kde študoval, ale vedeli sme o ňom veľmi málo v Banskej Bystrici. Pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia sme sa rozhodli venovať rok 2013 osobe Ladislava Hudeca a jeho tvorbe,“ povedal primátor Peter Gogola.

Zároveň otvárajú 8. januára v Šanghaji reštaurovaný dom Ladislava Hudeca, ktorý bol do nedávna úplne zdevastovaný. Po novom bude slúžiť ako múzeum venované pamiatke tohto Banskobystričana.

Tip: Prečítajte si viac o Ladislavovi Hudecovi v našom staršom článku…