Tomáš  Štrelinger, ktorý sa prezentuje výberom z výtvarnej tvorby sa narodil v Banskej Štiavnici. V meste pod horami prežil detstvo a študentské časy na základnej a strednej škole. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Po skončení školy našiel uplatnenie v rodnom meste a venoval sa práci v technickej oblasti. Neskôr  pracoval v Banskej Bystrici, kde sa usadil s rodinou a žije tu doteraz.

Dizajnér s dušou

Už na základnej škole začal činnosť v priemyselnom dizajne návrhom karosérií osobných áut a v tejto činnosti pokračoval aj na strednej a vysokej škole. Počas štúdia na vysokej škole posielal návrhy karosérií veľkým automobilovým výrobcom. V tej dobe obdržal list od firmy Mercedes Benz, ktorý kladne zhodnotil jeho dizajnérsku činnosť. Okrem návrhov karosérií áut pokračoval v dizajnérskej činnosti návrhmi sedacieho nábytku, ktorý sám aj zhotovoval. Návrhy nábytku spracovával s uplatňovaním princípu anatomických požiadaviek. Vlastné nábytkárske výrobky používa dodnes.

Záľuba v maľovaní

V osemdesiatych rokoch 20. storočia sa umelecky začal orientovať na maľovanie obrazov olejovými farbami na plátne. Prvý obraz, ktorý zobrazuje Dolnú ružovú ulicu v Banskej Štiavnici, maľoval s prestávkami takmer jeden rok. Obrazy autora zobrazujú miesta, ktoré má rád, historické stavby v Banskej Bystrici, v Banskej Štiavnici a prírodu Vysokých Tatier. Svoju umeleckú činnosť však realizoval popri zamestnaní. Naplno sa jej začal venovať po odchode do dôchodku, kedy sa maľovanie obrazov stalo jeho hlavnou činnosťou. Spočiatku bolo maľovanie koníčkom, posledné roky mu prináša veľké potešenie a radosť zo života. Každý z obrazov maľuje až kým necíti, že je to naozaj dobré. V každom diele sa snaží vyjadriť príjemný pocit, spokojnosť a radosť zo života.

Aktívne činný

Zúčastňuje sa na stretnutiach amatérskych výtvarníkov v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici v rámci cyklu Umenia a súvislosti. „Pod vedením odborného pedagóga profesora PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD. tak získal množstvo námetov a inšpirácií, ktoré ho posúvajú ďalej a zdokonaľujú jeho výtvarnú činnosť,“ hovorí manažérka VKMK v Banskej Bystrici Soňa Šóky.

Svoje obrazy prezentuje v rámci rôznych súťaži Banskobystrického kraja. Autor okrem maľovania rád číta a často navštevuje aj Verejnú knižnicu Mikuláša Kováča. Už v minulosti jeho obrazy neraz skrášlili pobočku knižnice v Sásovej. Výstava – výber z tvorby autora bude dostupná do 26. septembra 2021 počas otváracích hodín knižnice.