Fascinujúcu atmosféru nočnej prírody si od 15. júla môžu návštevníci Tihányiovského kaštieľa vychutnať na výstave Noc v prírode.

Nová interaktívna výstava Stredoslovenského múzea odhalí fascinujúci nočný život živočíchov, rastlín a všetkých prírodných procesov, ktoré sa dejú práve počas tejto časti dňa. Prostredníctvom atmosféry pripomínajúcej noc a tajomných zvukov môžu návštevníci spoznať aktivitu živočíchov a rastlín v čase, kým my väčšinou spokojne spíme.

„Spôsob realizácie výstavy, ako aj jej obsahová stránka, majú u návštevníka vyvolať pocit niečoho nového a výnimočného, čo nebýva bežné na múzejných výstavách. Ocitnú sa v prostredí, ktoré naozaj bude pripomínať to prírodné. Predstavíme viac i menej známe druhy rastlín a živočíchov. Priblížime ich nielen vizuálne ale aj prostredníctvom ich autentických hlasov a zvukov. Aj podľa druhu zvuku, ktorý daný živočích vydáva, možno rozoznať, či ide o bežnú komunikáciu, výstražné znamenia alebo zásnubné zvuky,“ hovorí riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

Aktivita zvierat a rastlín počas noci je pre mnohých veľkou neznámou. Spájajú si ju predovšetkým s notoricky známymi druhmi ako sú sova, výr či netopier. Počas noci je však aktívnych omnoho viac stavovcov či bezstavovcov.

„Zvukové nahrávky živočíchov priblížia návštevníkom výstavy jeden z identifikačných znakov daného zvieraťa, ktorý môžu následne spoznať vo voľnej prírode a priradiť si ho k jednotlivým biotopom. Na výstave budú znázornené tri základné biotopy, les, lúka a vodné plochy. Zároveň chceme, aby návštevníci dokázali po prehliadke výstavy priradiť jednotlivé druhy zvierat na miesta, kde žijú, ako aj to, ako sa počas noci prejavujú,“ uviedla kurátorka výstavy Jaroslava Bobáková.

Počas výstavy Noc v prírode, ktorá potrvá do 24. októbra, sa uskutočnia aj nočné prehliadky. Prvá bude 29. júla a ďalšie  19. augusta, 16. septembra a 21. októbra, so vstupmi o 20:00, 21:00, 22:00 a 23:00 h. Súčasťou nočných prehliadok bude vystúpenie sokoliarskej skupiny Biatec.