Svetlé a tienisté stránky II. Poľskej republiky je názov prednášky, ktorá sa uskutoční v stredu 16. mája v banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici.

Prednášku o medzivojnovom období II. Poľskej republiky a svetlých a tienistých stránkach poľského štátu z tohto obdobia bude viesť prof. Czesław Brzoza z Inštitútu histórie Jagelovskej univerzity v Krakove.

Na podujatí, ktorým jeho organizátori – Poľský inštitút v Bratislave a Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, pripomínajú poľský štátny sviatok Ústavy (3. máj), vystúpi husľové duo Anna a Paweł Wójtowicz. V hudobnom projekte Poľské husle 1918 – 2018, ktorý vznikol pri príležitosti 100. výročia znovuzískania nezávislosti Poľska, mladí poľskí umelci uvedú skladby a aranžmány pre dvoje huslí od poľských hudobných skladateľov Jana Kleczyński, Feliksa Janiewicz, Romualda Twardiowski, Grażyny Bacewicz a Wojciecha Kilar.

Zároveň v stredu 16. mája v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice otvoria výstavu Józef Piłsudski. Štátnik Poľska a Európy venovanú spolutvorcovi nezávislého Poľska a povojnového európskeho usporiadania v rokoch 1918 – 1922. Józef Piłsudski bol od roku 1914 veliteľom poľských légií. Nakoniec sa stal hlavou obnoveného štátu a vrchným veliteľom poľskej armády. Ako vojak doviedol Poľsko v roku 1918 k nezávislosti a o dva roky neskôr ho ubránil pred náporom boľševického Ruska.

Podujatie v Štátnej vedeckej knižnici v stredu 16. marca sa začína o 17:00 h. Výstava potrvá do 31. mája.