V pondelok 22. júna sa v Múzeu SNP uskutoční verejná prezentácia novej virtuálnej výstavy Oslobodenie Slovenska.

Interaktívna výstava Oslobodenie Slovenska mala byť pôvodne klasickou múzejnou výstavou, koronavírusová epidémia však tento plán zmenila.  No ako sa hovorí, všetko zlé môže byť aj na niečo dobré. Vo virtuálnej podobe bude mať výstava oveľa väčší dosah. Na internetovej stránke  www.oslobodenieslovenska.sk bude prístupná päť rokov, v slovenskom,  a následne aj v anglickom a ruskom jazyku.

Výstava Oslobodenie Slovenska, ktorá  je projektom Múzea SNP, Vojenského historického ústavu a Ústavu technológií a inovácií, je odkazom na udalosti, ktoré sa odohrali na území Slovenska v rokoch 1944 až 1945.

Zostavovatelia výstavy vyzvali verejnosť na účasť pri jej tvorbe zaslaním dobových fotografií, dokumentov či zápisov z kroník z obdobia konca vojny.  Táto výzva, ako uviedol riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, je stále aktuálna a bude aktuálna počas celých piatich rokov, kým bude výstava na internete. Postupne sa bude dopĺňať.

Verejná prezentácia novej virtuálnej výstavy Oslobodenie Slovenska sa uskutoční v pondelok 22. júna 2020 o 10:00 h v kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici. Vstup je voľný.

Informácie o výstave nájdete aj FB: www.facebook.com/oslobodenieslovenska/