Výstava Ohňom a mečom, ktorú pre verejnosť pripravilo Stredoslovenské múzeum predstaví príbehy armád a ich bojovníkov. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v utorok 17. januára o 16-tej hodine v reprezentatívnych priestoroch Thurzovho domu na Námestí SNP.

pozvanka_na_vystavu_ohnom_a_-mecom_predna_stranaDejiny našej civilizácie sú po celé tisícročia písané nielen kultúrnym a vedeckým pokrokom, ale aj krvou vojakov padlých na bojových poliach. Národy, kmene, rody i jednotlivci už od nepamäti súperili medzi sebou o územie, majetok, surovinové zdroje či o ovládnutie dôležitých obchodných ciest. Tak ako sa vyvíjala a napredovala ľudská spoločnosť, zdokonaľovali sa aj zbrane, výstroj bojovníkov a technika boja.

Autorom výstavy Ohňom a mečom je archeológ Stredoslovenského múzea a v spolupráci s viacerými partnermi výstavy, ktorými sú Slovenské národné múzeum, Archeologické múzeum SNM, firma Laten Art, historická skupina Slavibor a spoločnosť historického šermu Cassanova pripravili na prvý štvrťrok 2017 pre širokú i odbornú verejnosť pútavú výstavu o zbraniach i bojovníkoch, a tiež o najvýznamnejších bitkách našej i európskej histórie.

Najstaršie obdobie dejín predstavuje na výstave výzbroj bojovníka z mladšej doby bronzovej a zbroj gréckeho hoplita. Návštevníci sa ďalej oboznámia so zbrojou bojovníkov, ktorí prelievali krv aj na našom území od obdobia Keltov, cez rímskych legionárov, ranostredovekých bojovníkov karolínskej doby a obdobia Veľkej Moravy, bojovníkov z čias križiackych výprav, či gotických tažkoodencov.

obr_03_zdroj_www-belicka-skObdobie renesancie približuje výstroj nemeckého landknechta a 30 ročnú vojnu zase výzbroj mušketiera. Autor výstavy sa venuje aj tureckým vojnám, ktoré dokumentuje zbroj janičiarov i vyššie postavených osmanských bojovníkov– sipáhíov.

Celý historický a technologický vývoj zbroje približuje rekonštrukcia výzbroje vojaka z obdobia napoleonských vojen. Návštevníci Thurzovho domu môžu na výstave obdivovať tak originálne kúsky zo súkromných zbierok, ako aj vzácne artefakty z depozitu Stredoslovenského múzea. Na dobrodružnú cestu naprieč stáročiami po domácich, ale aj zahraničných bojiskách pozýva všetkých záujemcov riaditeľ Stredoslovenského múzea Roman Hradecký.

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY VÝSTAV

Štvrtky patria v Stredoslovenskom múzeu nielen vernisážam, ale už aj komentovaným prehliadkam výstav. Čoraz väčšej popularite sa tešia komentované prehliadky výstav s ich autorom, ktoré pripravuje Stredoslovenské múzeum tak v Thurzovom dome, ako aj v Tihányiovskom kaštieli.

O najdôležitejších míľnikoch dejín  na našich i zahraničných bojiskách, o vzácnych zbraniach zo zbierok Stredoslovenského múzea, ale aj o jednotlivej zbroji vojakov a bojovníkov porozpráva autor výstavy Martin Kvietok na komentovaných prehliadkach výstavy, ktoré sa uskutočnia vždy počas štvrtka 2. februára, 3. a 30. marca o 16-tej hodine.

Výstavu nielen o zbraniach si môžu návštevníci Stredoslovenského múzea pozrieť v Thurzovom dome až do stredy 5. apríla.