Kus drôtu, plechovka, hlina, či koliesko z krému na topánky stačí chudobným deťom v Afrike alebo Afganistane na vyrobenie si hračky. Putovná výstava netradičných hračiek detí z rozvojových krajín S čím sa hrajú spojená s výstavou fotografií z rozvojových krajín SlovakAid – Slovensko pomáha bude od pondelka 17. januára  inštalovaná v priestoroch EUROPA SHOPPING CENTRA v Banskej Bystrici.

Výstavu pripravilo o. z. Dvojfarebný svet v spolupráci s  Platformou mimovládnych rozvojových organizácií,  Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) a o. z. Otvorený Európsko – Slovanský Dvor. Na jej otvorení v pondelok 17. 1. o 16.00 sa okrem autorky výstavy Martiny Bencovej Utešenej zúčastní aj zástupkyňa Ministerstva zahraničných vecí Adriana Galbavá. So svojimi skúsenosťami s prácou dobrovoľníčky sa so záujemcami podelí Miroslava Triznová, ktorá tri mesiace pracovala v Keni v projekte na pomoc fyzicky a mentálne postihnutým deťom.

Výstava netradičných 34 hračiek a 38 fotografií z Afganistanu, Haiti, Kene, Sudánu, Angoly a Indonézie, Moldavska, Mongolska, Sudánu, Etiópie,  Kene a  Angoly potrvá v Banskej Bystrici do 31. januára. Fotografie predstavujú projekty financované z vládneho programu SlovakAid, ktoré v rozvojových krajinách robia slovenské mimovládne organizácie (stavba domov pre navrátilcov v Afganistane, humanitárna pomoc na Haiti, zdravotnícka pomoc v Sudáne, vzdelávanie v Keni a ďalšie).

Cieľom oboch výstav je sprostredkovať ľuďom na Slovensku obraz života ľudí, a najmä detí, v rozvojových krajinách. „Napriek chudobe, nebezpečenstvu a hladu, sa vedia tešiť. Aj tie najchudobnejšie deti si dokážu svoj zdanlivo jednofarebný život skrášliť hračkou. Obchody na ich predaj však neexistujú a tak si ich vyrábajú sami. S jednou hračkou sa hrajú často aj celý život,“ uviedla autorka výstavy Martina Bencová Utešená z občianskeho združenia Dvojfarebný svet.

Myšlienka na výstavu hračiek jej skrsla pri prechádzke chudobnou vidieckou oblasťou v krajine Lesotho myšlienka priviesť hračky najchudobnejších na Slovensko a ponúknuť našej verejnosti možnosť ochutnať takéto detstvo. V spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, s organizáciami Človek v ohrození a Viac než šperk začala vyhľadávať zaujímavé dielka chudobných detí.

Väčšinu hračiek z krajiny Lesotho vyrobili siroty žijúce v Detskom domove svätej Cecílie, ktorý spolu s malou nemocnicou zriadila a financuje Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave. Predmety z Kene pochádzajú od drobných remeselníkov z oblasti Mtwapa. Hračky z Afganistanu vyrobili deti pochádzajúce z oblastí, ktoré sú pod veľkým vplyvom Talibanu. Ide najmä o chudobné provincie Wardak, Kunduz. Pomoc týmto deťom realizuje aj prostredníctvom zdrojov zo Slovenskej rozvojovej pomoci organizácia Človek v ohrození.

Autori hračiek sa veľmi tešia, že ich diela sú vystavené na Slovensku, ktoré si predstavujú ako krajinu dobrých a bohatých ľudí. Za svoje hračky dostali na výmenu slovenské hračky z drevárskej výrobne v Zaľubici.