Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a České centrum v Bratislave pozývajú na slávnostné otvorenie výstavy Jaroslava Rösslera, ktorý už nie je medzi nami. Jaroslav Rössler je považovaný za prvého fotografa českej medzivojnovej avantgardy.

rosslerVýstavu posmrtných zväčšenín z pôvodných negatívov, uskutočnenú v spolupráci s Českým centrom v Bratislave a s dedičmi autora, zakladajú obrazy prvej, predvojnovej etapy Rösslerovej tvorby. No jednako skladba exponátov zároveň objavuje obdobie povojnové, stojace mimo ťažiska predchádzajúcich monografií.

Výstava predstavuje tvorbu významného českého umelca, Jaroslava Rösslera, ktorý sa narodil v roku 1902 v Smilove a umrel v roku 1990 v Prahe. Výstava zachytáva jeho výtvarný prejav vo všeobecných medzivojnových, ale aj povojnových dejinách umenia českej fotografie. Autor v 30tich rokoch 20. storočia žil a tvoril vo Francúzsku. Svoje neskoré fotografické dielo ladí s prejavmi o generáciu mladšími autormi, ktorí s postupom druhej polovice 20. storočia odmietli rutinu popisnosti. Zároveň vzdialene korešpondoval aj s výtvarníkom Karlom Malichom, podobne ako raným dielom pripomínal maliara Františka Kupku či fotografiami Mana Raya a Lászla Moholy-Nagyho. Voľnou tvorbou sa začal Rössler zaoberať až v polovici 50. rokov.

Jaroslav Rössler je považovaný za prvého fotografa českej medzivojnovej avantgardy. Jeho mladistvé umelecké vzopätie sa odohrávalo v podstatnej miere v Paríži, vtedajšej metropole euroatlantickej kultúry, kde živil seba aj rodinu realizáciou komerčných zákaziek. Vnútorne však ale túžil po vízii zachytávať predmety a veci, ktoré sú zavesené do vzduchu bez použitia svetla. Rössler bol členom najdôležitejšej českej umeleckej skupiny 20. rokov 20. storočia, Uměleckého svazu Devětsil. Okrem toho holdoval fotografickej abstrakcii, o ktorú na prelome 10. a 20. rokov minulého storočia v celom svete zavadilo len niekoľko experimentátorov, napríklad Alvin Langdon Coburn a Christian Schad. Popri tom Rösslera zamestnávalo kreslenie, lepenie koláží či obrazových básní a výroba typografických montáží.

Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 2. júla o 17. hod. v Bethlenovom dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. Kurátorom výstavy bude Josef Moucha. Výstava potrvá do 30. augusta 2015.