Vo štvrtok, 11. júna sa uskutoční vernisáž výstavy dizertačných prác poslucháčov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Tento rok sa vo výberovej prezentácii obsadili siedmi autori.

fine ArtD.3Vo štvrtok, 11. júna sa uskutoční vernisáž výstavy dizertačných prác poslucháčov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Tento rok sa vo výberovej prezentácii obsadili siedmi autori.

Výstava s názvom Fine ArtD. 3 sa uskutoční v Stredoslovenskej galérii a je už pravidelným podujatím, na ktorom sú predstavované praktické dizertačné práce absolventov doktorandského štúdia FVU Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vystavovať budú autori Martin Derner, Guy C. J. Van Belle, Rastislav Podoba, Stanislav Piatrik, Juraj Sasák, Eva Moflárová, Adam Kruták, Marek Galbavý a Ján Frančák. Dvaja z nich vystavujú samostatne a zároveň aj súčasne na iných miestach a to Rastislav Podoba v Praetóriu a Guy C. J. Van Belle v Záhrade CNK.

Takmer všetky diela sú určitým spôsobom prepojené s prácou na počítači a s novými technológiami. Marek Galbavý vo svojej dizertačnej práci rieši tému Socha ako médium, Adam Kruták skúma Babylon jazykov, Martin Derner prezentuje Knižnicu, Eva Moflárová rieši tému hranice geometrie a Ján Frančák Stanislav Piatrik sú autori, ktorí potvrdzujúcim spôsobom skúmajú možnosti referencie spirituálnych obsahov. Ján Frančák spracúva problém vystihnutia osobnosti proroka a Piatrik realizuje tému liturgia. Juraj Sasák skúma možnosti miniaturizácie umeleckých foriem v rámci témy Intermédiá a interdisciplinarita v analógovom alebo digitálnom prostredí. Posledným je Guy C. J. Van Belle, ktorý realizuje oblasť Ecological media art.

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok, 11. júna 2015 o 17. hod. v Bethlenovom Dome na Dolnej 8 v Banskej Bystrici. Kurátorkou výstavy bude Eva Kapsová. Výstava potrvá do 28. júna 2015.