Vo štvrtok 5. decembra sa v Tihányiovskom kaštieli uskutoční vernisáž výstavy 30 (k)rokov (do) múzea, ktorá je venovaná 30. výročiu prírodovednej expozície Stredoslovenského múzea.

Tento rok je pre Stredoslovenské múzeum výnimočný. Pripomína si 130 rokov od svojho vzniku. Okrúhlych tridsať rokov uplynulo aj od  otvorenia prírodovednej expozície v Tihányiovskom kaštieli. Výstava 30 (k)rokov (do) múzea je venovanej práve tomuto výročiu.

Dnešná budova Tihányiovského kaštieľa sa prvýkrát spomína už v 16. storočí. Po rode Nevéryovcov, Radvanských, Gerhardtovcov, Tihányiovcov a Ujhelyiovcov budovu v roku 1973 získalo do vlastníctva Stredoslovenské múzeum (vtedy Krajské vlastivedné múzeum). Pri príležitosti 100. výročia založenia múzea bola 5. decembra 1989 slávnostne otvorená prvá samostatná prírodovedná expozícia Príroda stredného Slovenska.

30 krokov históriou Tihányiovského kaštieľa

Počas výstavy 30 (k)rokov (do) múzea budú mať návštevníci jedinečnú možnosť pozrieť sa za múry Stredoslovenského múzea. Spoznajú prácu botanika, zoológa, entomológa, geológa, ale aj lektora či dokumentátora. Bližšie nahliadnu do zákulisia práce jednotlivých odborníkov a spoznajú ich nezastupiteľnú funkciu pri budovaní a zachovávaní zbierkových fondov, spracovaní, prezentácií a sprístupňovaní zbierkových predmetov verejnosti či bádateľom. Zároveň odhalia premeny Tihányiovského kaštieľa v priebehu tridsiatich rokov prostredníctvom zachovaných fotografií z rekonštrukčných prác a tvorby expozície. Pri príležitosti významného výročia podstúpila expozícia Príroda stredného Slovenska aj čiastočnú modernizáciu, ktorú finančne podporil Fond na podporu umenia. 

„Verejnosti odhalíme viaceré vzácne tajomstvá ukryté v depozitári Tihányiovského kaštieľa. Je to jedinečná možnosť uvidieť najstaršiu mineralogickú zbierku Samuela Bothára, historický herbár Augusta Junkera, vzácnu zbierku motýľov Jana Patočku alebo prvý a jediný exemplár rybára dlhochvostého na Slovensku,“ hovorí kurátorka výstavy a botanička Stredoslovenského múzea Jaroslava Bobáková.

Vernisáž výstavy  30 (k)rokov (do) múzea sa uskutoční vo štvrtok 5. decembra o 15:00 h v Tihányiovskom kaštieli. Výstava potrvá do 1. marca 2020.