Po realizácii spoločného projektu pod názvom Hľadá sa reštaurácia Zdravého mesta, spolupráca Mestského úradu v Banskej Bystrici a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) pokračuje. Jej výsledkom je vydanie Zdravotníckej ročenky 2010.

Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) pripravili aj tento rok pre širokú verejnosť štatistický prehľad o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva banskobystrického a breznianskeho okresu. O vydanie publikácie sa pričinil Mestský úrad v Banskej Bystrici, a tak vzájomnou spoluprácou oboch inštitúcií vznikla Zdravotnícka ročenka 2010, v ktorej čitatelia nájdu komplexné údaje za rok 2009 z oblasti demografie, informácie o zdravotnom stave populácie a životnom prostredí v regióne. Mesto Banská Bystrica, Kabinet zdravé mesto podporilo vydanie zdravotníckej ročenky sumou 385 €. Vychádza v náklade 100 kusov.

Ročenka je v elektronickej verzii dostupná na www.vzbb.sk, kde sú pre porovnanie zverejnené aj ročenky z minulých rokov. V knižnej podobe bude záujemcom k dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu v Banskej Bystrici koncom mesiaca.