O 11 percent nižší počet akútnych respiračných ochorení (ARO), v rámci toho však  štvornásobne vyšší počet chorých na chrípku a chrípke podobných ochorení – CHPO v porovnaní s výskytom v 21. kalendárnom týždni 2020 – tak možno stručne charakterizovať aktuálnu hygienicko-epidemiologickú situáciu v Banskobystrickom kraji.

Výskyt ochorení klesá aj napriek meniacemu sa počasiu a výkyvom denných i nočných teplôt. Na základe hlásení 50 percent lekárov pre deti a dorast a 46 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých v Banskobystrickom kraji sa v prípade respiračných ochorení naďalej platí, že je najnižší za ostatných 10 rokov. V 22. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásiacich lekárov evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, v absolútnych číslach len 691 chorých na akútne respiračné ochorenia, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť 228 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

V prípade CHPO počet chorých v kraji z minulotýždňových štyroch, stúpol v práve končiacom týždni na 17. Najviac chorých na chrípku – 12, je v okrese Poltár. V korelácii s absolútnym počtom chorých je to vlastne zanedbateľná chorobnosť- len 5,61 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni.

V 22. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásiacich lekárov je najviac chorých na ARO v okresoch Lučenec, Zvolen, a Žiar nad Hronom. Počet komplikácií v porovnaní s 21. kalendárnym týždňom je približne na rovnakej úrovni. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín (12 prípadov), zápalmi stredného ucha (2) a v 2 prípadoch zápalmi pľúc. Najviac komplikácií sa vyskytlo medzi najmenšími deťmi a medzi ekonomicky činným obyvateľstvom.