Záver júna bol v Banskobystrickom kraji v znamení zníženia výskytu akútnych respiračných (ARO) aj chrípkových ochorení (CHPO). V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je však výskyt ARO vyšší o 16 percent a chorých na chrípku a jej podobné ochorenia je na rovnakej úrovni, ako vlani.

Foto: ilu. arch. / iStockphoto / Thinkstock
Foto: ilu. arch. / iStockphoto / Thinkstock

Lekári v tomto regióne ani tento týždeň neevidovali žiadny prípad závažného akútneho respiračného ochorenia, pretože na etiológii (pôvode) ochorení sa podieľajú hlavne vírusy, ktoré spôsobujú akútne ochorenia s ľahším priebehom. V medzitýždňovom porovnaní klesol však  takmer o 2 percentá počet komplikácií z akútnych respiračných ochorení. Zápalové ochorenia horných dýchacích ciest, ako aj chrípky, sa skomplikovali zápalmi dutín v 59 prípadoch, zápalmi stredného ucha v 25 prípadoch a v 19 prípadoch zápalom pľúc. Najvyšší počet skomplikovaných ochorení horných dýchacích ciest a chrípky sa prejavil tentoraz vo vekovej skupine seniorov – takmer 15 percent. Rovnaké percento komplikácií mierne presahujúce 2 percentá je medzi ostatnými vekovými skupinami.

V 26. kalendárnom týždni na základe analýz z hlásení 54 percent lekárov pre deti a dorast a 38 percent lekárov prvého kontaktu pre dospelých, evidoval banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý zbiera údaje o chorobnosti za celý Banskobystrický kraj, 2112 chorých na ARO, čo reprezentuje prepočítanú chorobnosť takmer 750 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Chrípka a jej podobné ochorenia sa vyskytli 85 prípadoch, čo je chorobnosť vyše 30 osôb na 100-tisíc obyvateľov v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Najvyšší počet chorých na ARO je v absolútnych číslach v okrese  Lučenec (422) Rimavská Sobota (288) a Žarnovica (230). Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení je najvyšší počet pacientov v okrese Lučenec, Rimavská Sobota a Žiar nad Hronom. Z hľadiska veku je v absolútnych číslach aktuálne najvyšší počet chorých na ARO medzi ekonomicky aktívnym obyvateľstvom, najmenšími deťmi od 0 do 5 rokov a žiakmi základných škôl. Vo vekových skupinách žiakov základných a študentov stredných škôl je predpoklad znižovania chorobnosti v dôsledku začínajúcich letných prázdnin.

Ako upozorňujú odborníci, napriek pomerne nízkemu výskytu nemožno chrípkové ochorenia podceňovať. Ide totiž o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Vzhľadom na existenciu veľkého množstva iných respiračných vírusov, ktoré môžu vyvolať ochorenie podobné chrípke, sa potom podceňuje aj samotná chrípka. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia, ktoré môže končiť úmrtím. Chrípka je totiž iniciátorom ťažkých komplikácií, ako bakteriálny zápal pľúc, metabolický rozvrat, zlyhanie srdca a iné závažné zdravotné následky.