V poradí už šiesty ročník Vyšehradského mládežníckeho fóra (VYF) sa už tradične uskutoční v Banskej Bystrici, srdci Slovenska. VYF 2017 sa bude konať v dňoch 6. až 8. decembra za účasti mladých akademikov a odborníkov z Maďarska, Poľska, Českej republiky a zo Slovenska. 

Vyšehradské mládežnícke fórum je unikátny projekt, ktorého cieľom je vytvorenie platformy na prepojenie poznatkov mladých participantov zo všetkých krajín Vyšehradskej štvorky s odbornými poznatkami pozvaných expertov na témy zameriavajúce sa na obrannú spoluprácu nie len v rámci V4, ale aj v rámci euroatlantických štruktúr, či budúcnosti vyšehradskej kooperácie prihliadajúc na neustále sa meniacu situáciu vo svete a v regióne. Projekt má za cieľ posilniť verejnú debatu o význame Vyšehradskej skupiny, jej súčasnom postavení, ako aj o jej smerovaní, akcentujúc predovšetkým oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Projekt umožňuje účastníkom inovatívnym spôsobom nadobudnúť nové informácie týkajúce sa problematiky V4 a prostredníctvom toho získavať nové poznatky. Projekt má za úlohu spájať mladých akademikov s podobným zameraním zo všetkých krajín vyšehradského regiónu.

Hlavným bodom programu tohoročného Vyšehradského mládežníckeho fóra je popri intenzívnom workshope, ktorý sa bude zaoberať budúcnosťou V4, panelová diskusia na tému možnej obrannej spolupráce krajín Vyšehradskej skupiny a budúcnosti obrannej spolupráce v rámci euroatlantických štruktúr pod názvom „Defense Cooperation: Mission (Im)Possible?“.

Vyvrcholením VYF 2017 bude simulácia rokovaní medzi NATO a Ruskom, pri ktorej budú participanti dosadení do úlohy lídrov snažiacich sa o dosiahnutie konsenzu v prípade posilňovania východnej hranice Aliancie. Participanti budú „rokovať“ v Centre krízového riadenia (CEKR) Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, ktoré je špeciálne vybavené pre účely takejto simulácie.

Súčasťou tohoročného Vyšehradského mládežníckeho fóra bude aj bohatý kultúrny program, ktorý zahŕňa návštevu Centra výcviku Lešť, ktoré plní „úlohy súvisiace s bezpečnosťou a obranou štátu, vykonávaním zdravotnej starostlivosti, zdravotného zabezpečenia a špeciálnej prípravy predovšetkým špeciálnych jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky a špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému Slovenskej republiky. Pre participantov je zároveň pripravený kultúrny večer, ktorého cieľom je prezentácia a priblíženie slovenskej kultúry participantom podujatia.

Vyšehradské mládežnícke fórum 2017 je projekt organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Šiesty ročník Vyšehradského mládežníckeho fóra sa uskutoční vďaka podpore Medzinárodného vyšehradského fondu, sekcie verejnej diplomacie NATO, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, mesta Banská Bystrica a Rotary klubu Banská Bystrica.