Obyvateľom v dotknutej oblasti distribuuje elektrinu výbežok vedenia, ktoré nie je zokruhované. Keďže ich energetici nemôžu zásobovať z inej strany, vodiče zostanú kvôli bezpečnosti niekoľko hodín bez prúdu.

Vo štvrtok 26. júla čaká obyvateľov Malachova, Horných Pršian, ale aj niekoľkých ulíc v banskobystrickej Radvani odstávka elektriny. Stredoslovenská distribučná (SSD) ju naplánovala od 6.00 do 22.30 h, pričom sa dotkne takmer 900 odberných miest.

Dôvodom je plánovaná prekládka elektrického vedenia a výmena stožiara vysokého napätia, ktorá súvisí s nedávnou rozsiahlou rekonštrukciou vedenia v tejto oblasti. Ide o veľmi náročnú prácu, ktorá sa musí zrealizovať v priebehu jedného dňa. Z toho dôvodu bude odstávka trvať od rána až do večerných hodín. Výmenou za dočasné obmedzenie dodávky však bude spoľahlivejšia a bezpečnejšia distribúcia elektrickej energie.

Ak sa počas plánovaných aktivít nevyskytnú žiadne komplikácie, pracovníci SSD urobia všetko preto, aby obnovili dodávku elektriny čo najskôr. Dotknutých odberateľov by sme však chceli požiadať o trpezlivosť a náležitú prípravu na odstávku.

Kompletný zoznam adries zasiahnutých odstávkami môžete nájsť na internetovej stránke distribučnej spoločnosti www.ssd.sk v časti Plánované odstávky.