Pri podnikaní existujú činnosti ktorým sa žiadna firma nevyhne. Jednou z nich je celkom určite vedenie účtovníctva. V prípade že spoločnosť presiahne istú veľkosť obratu alebo majetku vyplýva jej zo zákona tiež vykonanie auditu účtovníctva.

rozpocet ekonomika peniaze eurRozšírený je názor že sa jedná o nutné zlo. Opak je však pravdou. Pri dosiahnutí určitej veľkosti firmy je naopak veľmi vhodné kontrolovať takouto formou vedenie účtovníctva. Svoje profesionálne služby pri vedení auditu ponúka firma Solidita na svojom webe www.solidita-audit.sk Nájdete tu všetky potrebné informácie o audite. Legislatívne podmienky auditu teda ktorých subjektov sa týka. Ďalej tu nájdete tiež rozdelenie na rôzne typy ako napríklad statutárny, interný audit alebo tiež napríklad špeciálny audit pri akvizíciách tzv. due diligence. Načo je teda z praktického hľadiska vhodný takýto audit? Hlavným prínosom je poukázanie na chyby pri vedení účtovníctva a ich skoré odhalenie. Takto vznikne dostatok času na potrebné zmeny. Bez takéhoto upozornenia by sa mohlo stať že by na chyby prišiel napríklad daňový úrad a v takomto prípade by to upozornenie bolo pravdepodobne dôraznejšie.

Audit využívajú ako výrobné firmy tak aj firmy v oblasti služieb. Jednou z oblastí môžu byť napríklad aj upratovacie služby. Ponuka upratovanie kancelárií v Banskej Bystrici ale aj iných mestách je na webe upra.sk Firma sa zaoberá upratovacím biznisom v sektore firiem ale aj bytových domov a spoločných priestorov.