Bardejovská spoločnosť SevenTech mala záujem prestavať bývalú kotolňu na Pieninskej ulici na malý pivovar, ktorý by ročne vyprodukoval zhruba tisíc hektolitrov piva. Proti výstavbe takejto prevádzky v obytnej zóne je ale samospráva.

pieninska kotolnaAko vyplýva zo zverejneného zámeru, spoločnosť plánovala začať s prestavbou už toto leto. Okrem priestorov výroby tu mali vzniknúť aj sklady, vzorková predajňa či kancelárske priestory pre prevádzku.

Mesto však so stavbou nesúhlasí, adalo za pravdu podnetom tamojších obyvateľov, ktorí sa proti stavbe búrili a na úrad poslali niekoľko sťažností. Už pred pár dňami totiž samospráva vydala k zámeru nesúhlasné stanovisko.

„Územný plán mesta Banská Bystrica, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva v marci 2015, definuje uvedenú plochu ako územie určené na bývanie. Preto nebol predložený zámer v súlade s územným plánom. Žiadnym spôsobom neobmedzíme pokojné a komfortné bývanie Banskobystričanov. Výstavba malého pivovaru na Pieninskej ulici, kde sa nachádzajú bytové domy, je neprípustná,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Územie obytného sídliska nie je určené na výstavbu výrobných zariadení, skladov či iných prevádzok, ktoré by mohli narúšať pokojný život jeho obyvateľov.