Každý, kto býva v bytovom dome, tradične na jar očakáva jednu vec, ktorá môže byť buď príjemná, alebo nepríjemná. Ide o ročné vyúčtovanie. To je pre niektorých ľudí vždy prekvapením a často menej príjemným kvôli nedoplatku.

Už vás unavujú zložité výpočty, z ktorých spravidla vychádzajú nedoplatky?

Nedoplatok alebo v lepšom prípade preplatok sú totižto dvoma možnými výsledkami ročného vyúčtovania. Keďže ročné vyúčtovanie je celkom zložitý dokument, nie každému je vždy jasné ako sa správcovská spoločnosť k danému výsledku dopracovala.

A obzvlášť „hákliví“ sú na toto ľudia, ktorým pravidelne vychádzajú nedoplatky a poriadne ani nevedia prečo. Pritom by sa správcovská spoločnosť mala snažiť o to, aby každý vyúčtovaniu rozumel a prípadné otázky by jej zamestnanci mali vedieť na požiadanie vysvetliť. Tu však často nastáva komunikačný problém.

Správcovská spoločnosť vám nevie uspokojivo zodpovedať vaše otázky?

Ak ste pravidelne po obdržaní ročného vyúčtovania v situácii, že kvôli vysokému nedoplatku radšej odložíte nákup nových topánok a zároveň nerozumiete, prečo je tomu tak, môžete sa obrátiť na správcovskú spoločnosť a požiadať o objasnenie. Ak však dostávate nič nevysvetľujúce odpovede, pri ktorých máte pocit, že ani zamestnanci správcovskej spoločnosti nerozumejú jednotlivým výpočtom alebo s vami správca dokonca ani nekomunikuje, je to zlé.

V prípade, že takýto problém majú aj ostatní vlastníci, je potrebné rázne konať. A čo je ráznejší krok ako výmena správcu bytového domu? Pred začatím takéhoto procesu si však dobre zistite názory ostatných vlastníkov.

Aby bolo odvolanie súčasnej správcovskej spoločnosti úspešné, bude potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých majiteľov bytov a nebytových priestorov vo vašom bytovom dome. Odvolanie správcu je tak proces, ktorý si treba dobre premyslieť a naplánovať.