Stredoslovenské múzeum pozýva aj v máji na ďalšiu prednášku z cyklu Príroda bez hraníc, tentoraz venovanú vtáčej kriminalite. Podujatie Vtáčia kriminalita, staň sa hrdinom a zachráň dravé vtáky sa uskutoční v utorok 3. mája v Tihányiovskom kaštieli. 

Na Slovensku sú všetky druhy dravých vtákov chránené, napriek tomu sa však stávajú obeťami vtáčej kriminality. Páchateľmi sú často ľudia, ktorí neprávom považujú dravé vtáky za hlavných predátorov drobnej poľovnej zveri, ale aj tí, ktorí sú schopní konať protiprávne za účelom získania jedinca, ktorého chcú držať v zajatí. Pojem vtáčia kriminalita označuje všetky ľudské činnosti, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou a ich obeťami sú vtáky.

Aktuálnej problematike vtáčej kriminality sa na podujatí Vtáčia kriminalita, staň sa hrdinom a zachráň dravé vtáky bude vo svojej prednáške venovať Tomáš Veselovský z občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku.

„Za vtáčiu kriminalitu považujeme najmä nelegálny odstrel a odchyt vtákov, trávenie vtákov, vykrádanie a ničenie hniezd, nezákonné chovy, držby a obchodovanie s vtákmi, taktiež preparovanie vtáctva a zber vtáčích vajec v rozpore s príslušnými zákonmi. Vtáčej kriminality sa ľudia dopúšťajú aj neúmyselne, napríklad vykladaním sklápacích pascí na hubenie túlavých zvierat, prípadne nevhodnou aplikáciou chemických látok na hubenie živočíchov,“ hovorí Tomáš Veselovský.

Aj keď za úmyselnú otravu dravého vtáka hrozí väzenie, dravce hynú aj na Slovensku po desiatkach. Počet odhalených prípadov pri všetkých formách vtáčej kriminality predstavuje iba veľmi malé percento zo skutočne páchaných trestných činov a priestupkov.

„Každý z nás môže podať pomocnú ruku dravým vtákom, ktoré sa neraz počas svojho života stretnú s ľudskou hlúposťou. Vďaka tomu, že si budeme všímať svet okolo seba s otvorenými očami, môžeme zachrániť mnoho dravčích životov. Nebezpečenstvo nielen pre vtákov má rôzne maskované podoby. Preto sme sa rozhodli v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku zahrnúť aj túto aktuálnu problematiku do cyklu prednášok Príroda bez hraníc,“ uviedla kurátorka Stredoslovenského múzea Lucia Hrčková.

Prednáška Vtáčia kriminalita, staň sa hrdinom a zachráň dravé vtáky sa uskutoční v utorok  2. mája o 17:00 h v Tihányiovskom kaštieli. 

Tomáš Veselovský študoval na Katedre ekológie a environmentalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde v roku 2017 obhájil doktorát v odbore Ochrana a využívanie krajiny. Vo svojom profesijnom živote sa venuje najmä ochrane prírody, aktuálne pôsobí v organizácii Ochrana dravcov na Slovensku, na medzinárodnom projekte LIFE 15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského prostredníctvom zníženia človekom zapríčinenej mortality v Panónskom regióne. Hlavným cieľom projektu je riešenie problematiky nelegálnych otráv dravých vtákov. Okrem pracovných aktivít sa venuje aj dobrovoľníckej činnosti v oblasti environmentálnej výchovy.