Chov ušľachtilých morčiat s preukazom o pôvode je u nás pomerne mladou záležitosťou, a takisto aj výstavy, ktoré organizujú chovatelia morčiat.

Prvá výstava ušľachtilých morčiat na Slovensku sa konala v roku 2008. Od tých čias si organizátori, chovatelia a zároveň aj vystavovatelia prešli dlhou cestou.

Úroveň chovu morčiat všetkých plemien narastá, takisto aj organizovanie výstav. Výstavy sa konajú každoročne, niekoľkokrát do roka po celom Slovensku.

Všetky výstavy, organizované pod záštitou Základnej organizácie chovateľov drobných hlodavcov (morčatá), sú prístupné aj laickej, či odbornej verejnosti.

Všetci vystavovatelia radi odpovedia na otázky návštevníkov a privítajú záujemcov o chov a vystavovanie ušľachtilých morčiat.

Keďže chov morčiat zaujal aj na nedávnom Otváraní Banoša, pozývajú ich chovatelia verejnosť tentokrát aj na špecializované podujatie.

Nadšenci chovu morčiat zorganizujú podujatie Cavy spring Banská Bystrica, na ktorom uvidíte morčatá všetkých plemien. Výstava sa uskutoční v sobotu 13. mája na Dolnej ulici 21 v Banskej Bystrici. Zúčastnené morčatá v súťaži budú posudzovať posudzovateľky z Maďarska a zo Slovenska.