Do pomoci slovenským voličom pri informovanom rozhodovaní v predčasných parlamentných voľbách sa zapojila aj Univerzita Mateja Bela v spolupráci s Európskym univerzitným inštitútom vo Florencii. V utorok, 5. septembra, spustili aplikáciu na poradenstvo pri hlasovaní – Volebný kompas.

V čase, keď sa politické prostredie neustále vyvíja a rozširuje, je kľúčové mať prístup k spoľahlivým a objektívnym zdrojom. Volebný kompas zosobňuje nestrannosť a prehľadnosť uprostred rušnej politickej arény na Slovensku. Tento nástroj, ktorý spoločne vyvinuli Inštitút pre demokraciu pri Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) a Centrum Roberta Schumanna pre pokročilé štúdie pri Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii (EUI), má pomôcť občanom pri informovanom rozhodovaní v nadchádzajúcich parlamentných voľbách na Slovensku v roku 2023.

Volebný kompas, ktorý je k dispozícii v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, vyzýva používateľov, aby reagovali na 39 politických vyhlásení, ktoré pokrývajú širokú škálu súčasných politických otázok a politických hodnôt v slovenskej politike.

Výroky sa týkajú dvoch ústredných dimenzií v európskych straníckych systémoch – ekonomickej ľavice a pravice a sociálno-kultúrnej liberálno-konzervatívnej – ale aj piatich špecifickejších problémových blokov: Európska únia, životné prostredie, forma vlády, viacúrovňová vláda a zahraničná politika. Po vyplnení prieskumu si používatelia môžu prezrieť svoje celkové zhody s jedenástimi stranami v 39 výrokoch.

Vybrané politické strany priradil k 39 výrokom tím Volebného kompasu na základe ich programov, vyjadrení predstaviteľov strán, komunikácie na sociálnych sieťach atď. Na procese zaraďovania sa podieľali aj samotné strany, ktoré poskytli svoje stanoviská k výrokom.

Volebný kompas je prvým vydaním euandi VAA, ktorý sa používa pre slovenské parlamentné voľby. euandi je celoeurópska VAA, ktorú od roku 2009 spravuje EUI. Jej posledná verzia pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 prilákala viac ako 1 milión používateľov z celej Európy. Odvtedy sa rozsah projektu rozšíril a euandi bola prispôsobená viacerým národným voľbám, ktoré sa konali po roku 2019: nemeckým federálnym voľbám v roku 2021, francúzskym prezidentským voľbám v roku 2022, talianskym parlamentným voľbám v roku 2022, estónskym parlamentným voľbám v roku 2023 a teraz aj slovenským predčasným parlamentným voľbám v roku 2023. Tieto národné projekty VAA slúžia ako dôležité odrazové mostíky na ceste k ďalšiemu celoeurópskemu euandi pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024.

Okrem toho, že projekt je užitočný a pútavý pre voličov a strany, jeho výsledkom budú bohaté súbory údajov o pozíciách strán a používateľov, ktoré budú mať zase veľký význam pre výskumníkov a odborníkov z praxe.

Volebný kompas 2023 viedli Lorenzo Cicchi z Centra Roberta Schumana a Kamila Borseková spolu s Jozefom Michalom Mintalom z UMB. K tímu sa pridal aj profesor Kevin Deegan-Krause z Wayne State University v Detroite, vďaka svojim dlhoročným odborným znalostiam slovenskej politiky. Táto spolupráca bola možná vďaka projektu BRRIDGE.

Projekt BRRIDGE spája Univerzitu Mateja Bela a tri popredné európske inštitúcie: Stredoeurópska univerzita, Európsky univerzitný inštitút a Univerzita v Galway. Projekt BRRIDGE, ktorý sa zameriava na posilnenie výskumných kapacít v oblasti demokracie a politiky na UMB, sa zaoberá súčasnými výzvami pre demokraciu, ktoré sú ovplyvnené zmenami v technológiách, kultúre, správe vecí verejných a nerovnostiach. Prostredníctvom tohto skúmania má projekt ambíciu obohatiť demokratické prostredie na Slovensku i v širšom európskom kontexte.