Spor medzi náčelníkom mestskej polície a jeho zástupcom vyústil do medializácie obvinení zo sexuálneho obťažovania a porušovania zákonov.

Ilustračné foto: archív

Vo vedení mestskej polície (MsP) v Banskej Bystrici vrcholí konflikt medzi náčelníkom Ľubomírom Piterkom a jeho zástupcom Pavlom Slovákom. Na utorňajšom mestskom zastupiteľstve vystúpila v rámci slova pre verejnosť príslušníčka MsP Michaela Hartwigová, ktorá požiadala primátora a poslancov o vyriešenie napätej atmosféry v mestskej polícii. Podľa nej mal mať jej nadriadený Pavol Slovák sexuálne narážky a v súčastnosti sa obáva jeho návratu z dlhodobej PN.

Podľa poslancov však mestské zastupiteľstvo nemá právomoc v takýchto prípadoch konať a podobné záležitosti by príslušníci MsP mali riešiť so svojim nadriadeným, teda náčelníkom Ľubomírom Piterkom. „Kolegyňa podala podnet na prešetrenie správania sa svojho nadriadeného. Ja, ako náčelník, môžem prešetrovať prípady iba na základe podnetu pána primátora. Akonáhle som dostal tento podnet, bola vykonaná kontrolu Inšpektorátu práce, ktorý konštatoval, že zo strany zamestnávateľa boli prijaté také opatrenia aby nedochádzalo k nevhodnému správaniu,“ reagoval náčelník. Piterka dal návrh na odvolanie Slováka, ktorý však primátor neprijal. „Môj návrh, ktorý predkladám podľa zákona primátorovi, nebol akceptovaný a bol spracovaný až v dobe, kedy som už nemohol vyvodiť voči pánovi Slovákovi žiadne sankcie,“ dodal najvyšší predstaviteľ mestskej polície.

Pavol Slovák však vo svojom otvorenom liste primátorovi a poslancom mesta tvrdí, že kroky voči jeho osobe začali až potom, čo v marci 2012 doručil primátorovi písomnú sťažnosť na náčelníka Ľubomíra Piterku. „Situácia na Mestskej polícii v Banskej Bystrici je dlhodobo neriešená kompetentnými zamestnancami Mesta Banská Bystrica,“ píše zástupca náčelníka MsP vo svojom liste. Podľa Slováka je obvinenie zo sexuálneho obťažovania „vyvrcholením toho, že som otvorene pred niekoľkými kolegami viackrát a dlhodobo kritizoval náčelníka MsP alebo aj iných kolegov, aj pani Hartwigovú…“

Slovák v deväťstranovom liste poukazuje na to, že jeho sťažnosťou sa primátor od marca tohto roku nezaoberal, napriek tomu, že bola riadne zaprotokolovaná na mestskom úrade. Zástupca náčelníka tvrdí, že nie všetci zamestnanci mestskej polície prešli psychologickými testami o duševnej spôsobilosti na výkon povolania. Taktiež sú podľa neho „osobné príplatky priznávané náčelníkom MsP prideľované príslušníkom MsP v rozpore s predmetným a platným nariadením náčelníka MsP.“ Slovák tvrdí, že náčelník účelovo zavádza verejnosť, keď prezentuje jazdecký oddiel a služobného psa mestskej polície, ale tá nemá zriadenú služobnú hipológiu ani kynológiu.

Poslanci nariadili hĺbkovú kontrolu

Podľa primátora mesta Petra Gogolu nie je Inšpektorát práce v prípade vyšetrovania sexuálneho obťažovania kompetentný, keďže nevypočul zástupcu náčelníka Pavla Slováka.

Poslanci sa zhodli, že mestské zastupiteľstvo nemá dosah na zamestnanecké vzťahy v mestskej polícii. „Ak MsZ len berie na vedomie personálne nominácie resp. organizačnú štruktúru MsÚ, tak nevidím dôvod, aby sme my ako zastupiteľstvo riešili personálne problémy v Mestskej polícii. Osobné vzťahy medzi zamestnancami sú háklivá záležitosť, ktorú by mali riešit vedúci pracovníci, ktorí majú vždy možnosť zakročiť, ak si to situácia vyžaduje. Prepieranie osobných vzťahov v MsP určite neprospieva k  pozitívnemu vnímaniu samotnej mestskej polície a považujem to za dosť neprofesionálne. V blízkej dobe očakávam jasné a čisté vyriešenie tohto problému a verím, že MsP sa bude venovať chráneniu obyvateľov mesta a majetku a nie svojím vnútorným problémom,“ reagoval pre BBonline.sk člen mestského zastupiteľstva Martin Turčan (SDKÚ-DS).

Poslanci nakoniec jednohlasne uložili hlavnému kontrolórovi mesta Ivanovi Petrovičovi, aby vykonal hĺbkovú kontrolu v mestskej polícii so zameraním sa na dodržiavanie záväzných právnych predpisov, interných predpisov a nariadení súvisiacich s činnosťou MsP, hospodárení s finančnými prostriedkami. Výsledok kontroly má hlavný kontrolór predložiť do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 25. septembra.