Vo vakcinačnom centre vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 od 27. decembra 2020 už takmer 15 000 ľudí prvou dávkou a 7 000 ľudí druhou dávkou.

Centrum bolo jedným z prvých na Slovensku a od začiatku pristúpilo k vakcinácii, ako najúčinnejšej ochrane proti Covid – 19 s plným nasadením.  „Očkujeme priorizované skupiny, seniorov, učiteľov, zamestnancov nemocnice aj klientov a zamestnancov  zariadení sociálnych služieb. Pre efektívnu vakcináciu využívame zoznam náhradníkov. Každý deň dokážeme zostaviť 8 až 10 očkovacích tímov, ktoré zabezpečujú  očkovanie v priestoroch nášho vzdelávacieho centra EDUKA, ale aj v rámci  výjazdovej očkovacej služby“, približuje koordinátorka vakcinačného centra MUDr. Martina Flašková.

Od začiatku vakcinácie zaočkovali približne 1 200 zamestnancov nemocnice, čo je polovica z celkového počtu. Približne 800 zamestnancov prekonalo ochorenie COVID–19 a po uplynutí doby potrebnej na zotavenie plánujú podľa záujmu  očkovanie aj u nich.

„Dnes vieme zhodnotiť, že necelé dva mesiace po rozbehnutí vakcinácie máme o polovicu nižší počet nakazených zdravotníkov, ktorí nám chýbali v nemocnici na prelome rokov,“ konštatuje Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice.

Zároveň sa im podarilo zabezpečiť očkovanie aj pre zamestnancov iných ústavných  a ambulantných nemocničných zariadení v Banskej Bystrici a okolí – 200 zamestnancov SÚSCCH, a.s., 200 zamestnancov  Detskej fakultnej nemocnice Banská Bystrica,  120 zamestnancov Psychiatrickej nemocnice Kremnica, 160 zamestnancov dvoch banskobystrických súkromných zdravotníckych zariadení a tiež 150 zamestnancov RÚVZ BB.

Od 18. januára do 19. februára bolo v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom prvou aj druhou dávkou zaočkovaných 1 100 zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti v kraji.

Od spustenia druhej a tretej fázy vakcinácie, začali vo vakcinačnom centre očkovať seniorov vo veku nad 85 rokov, následne aj nad 75 rokov v počte skoro 3000 osôb.

Aby očkovali efektívne a využili každú pripravenú vakcínu, vedú v nemocnici zoznam náhradníkov.  Keď sa v daný deň  na očkovanie nedostaví objednaná osoba s Covidpass-om, volajú náhradníkov. Od začiatku februára do 19. februára takto vo vakcinačnom centre zaočkovali 380 náhradníkov z nemocničného zoznamu. Išlo o ľudí aj  pacientov nad 65 rokov a tých, ktorí trpia chronickými ochoreniami podľa vyhlášky MZ SR. Zároveň sa do zoznamu môžu záujemcovia nahlasovať bez obmedzenia telefonicky.

Od  8. februára zahájili v centre činnosť výjazdovej očkovacej služby, ktorá očkuje klientov domovov sociálnych služieb priamo v ich zariadení. Tím piatich lekárov postupne zaočkuje  klientov takmer 90 domovov sociálnych služieb v Banskobystrickom kraji. K  19. februáru zaočkovali viac ako 700 klientov týchto zariadení.

Od 15. do 19. februára očkovali v centre denne 400 učiteľov. Prvú dávku vakcíny  ASTRA Zeneca alebo MODERNA dostalo spolu 2 000 učiteľov materských, základných a stredných škôl z celého banskobystrického kraja.