Quantcast

Poslanci banskobystrického Mestského zastupiteľstva (MsZ) budú schvaľovať nakladanie s majetkom mesta, dotácie pre šport, či parkovaciu politiku.

Ilustračné foto: Branislav Račko

Primátor Peter Gogola zvolal 4. zasadnutie MsZ na 28. apríla. V prípade, že žiadny z poslancov nepríde s vlastným bodom programu, malo by ísť o pokľudnejšie zasadnutie, v ktorom sa bude riešiť bežná politická agenda samosprávy.

Okrem  schvaľovania nakladania s majetkom mesta čaká zastupiteľov aj rozhodnutie o pridelení dotácií pre športové organizácie. Podľa predkladaného materiálu by mala mládež z basketbalových klubov, či z FK Dukla dostať na svoju činnosť po 3320 eur. Dopĺňať sa bude aj Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré rozšíri oblasti podpory cestovného ruchu prostredníctvom mestských dotácií.

Ako ôsmy bod je na schválenie predložený dokument Parkovacia politika pre obytné časti mesta Banská Bystrica, ktorý upravuje stratégiu riešenia jedného z dlhodobých problémov banskobystrických sídlisk. Ďalej poslanci doplnia mestské komisie z radov neposlancov a v záverečných bodoch sa k slovu dostane aj hlavný kontrolór. Zasadnutie zakončia interpelácie poslancov a diskusia.

Začiatok je naplánovaný na 9:00, podobne ako v minulosti BBonline.sk bude pri tom a priamo z Veľkej siene Mestského úradu vás bude informovať o priebehu zasadnutia.