Nemocnica tak reaguje na súčasné trendy v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, kde sa kladie dôraz na minimálny zásah do organizmu pacienta, znižovanie pooperačných komplikácií a skracovanie hospitalizácie.

Na týchto sálach sa bude vykonávať široké spektrum menej náročných, krátkych chirurgických zákrokov, ktorých pooperačný priebeh nevyžaduje dlhú hospitalizáciu pacienta. Jedná sa napríklad o zákroky ako artroskopia, operácie varixov, herní, dysplázií, či urologické operácie vonkajšieho genitálu. Jedna zákroková sála bude vyhradená pre roboticky asistované operácie, ktoré za pomoci technológie da Vinci vykonáva FNsP FDR ako jediná na Slovensku.

Nové sály boli vybudované v zrekonštruovaných priestoroch v poliklinike FNsP FDR na prízemí. Nachádzajú sa tam 3 zákrokové sály a 6 pooperačných lôžok. Disponujú moderným vybavením a novou prístrojovou technikou.

Zákrokové sály budú fungovať pod hlavičkou novozriadeného Odelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie. Primárom oddelenia bol menovaný MUDr. Vladimír Baláž, PhD. Vedúcou sestrou je Mgr. Mária Turčanová.

Vybudované zákrokové sály majú jednoduchší systém organizácie a pružnejší manažment pacienta, vďaka čomu bude možné uskutočniť viac výkonov, na ktoré predtým musel pacient z kapacitných dôvodov centrálnych operačných sál dlhšie čakať. Sály zároveň odľahčia prevádzku centrálnych operačných sál, ktoré momentálne prechádzajú rozsiahlou rekonštrukciou.

Roboticky asistovaná chirurgia vo FNsP F.D. Roosevelta

V marci roku 2011 FNsP F.D.R. odštartovala roboticky asistované operácie. Vo svete patria takéto výkony k štandardu, na Slovensku sa však doteraz nerobili. Naša nemocnica je jediná na Slovensku, ktorá disponuje technológiou da Vinci.

Ramená robota ovláda operatér pomocou ovládacej konzoly a videosystému. Prístroj sa používa pri niektorých gynekologických a chirurgických zákrokoch.

Najmä je však ako na „mieru šitý“ v chirurgickej liečbe lokalizovaných nádorov prostaty, pri ktorej sa vďaka tejto technológii dosahujú veľmi dobré výsledky. Radikálne prostatektómie sa touto metódou vykonávajú u nás už takmer rutinne. Tento typ liečby bol poskytnutý takmer stovke pacientov.

Výkon je čiastočne hradený zdravotnou poisťovňou, časť si hradí pacient.