Po renovácii a reinštalácii Stálej expozície Dominika Skuteckého v roku 2020 sa vďaka finančnej podpore zriaďovateľa, Banskobystrického samosprávneho kraja, podarilo Stredoslovenskej galérii zrenovovať aj časť infraštruktúry maliarovej vily. Zrekonštruované priestory Vily Dominika Skuteckého galéria sprístupní verejnosti v utorok 21. februára. 

Od roku 2021 sa začal kreovať projekt pod názvom Bezbariérové úpravy a infraštruktúra prvého kontaktu s verejnosťou, Vila D. Skuteckého. Od pôvodného zámeru celkových bezbariérových úprav sa v priebehu roku 2022 pristúpilo k rozetapizovaniu projektu najmä z dôvodu citlivosti riešenia takéhoto typu úprav v objekte kultúrnej pamiatky. Po schválení 1. etapy bola od jesene do konca roka 2022 realizovaná výmena podláh v zvolenom materiáli micro-terrazzo v rozsahu tamer 100 m2, konkrétne vo vstupných priestoroch, kancelárskych priestoroch, zimnej záhrade a „študovni” na poschodí. Súčasne bolo nepôvodné a už opotrebované schodisko v interiéri nahradené novým dubovým schodiskom s rozšírenou časťou historizujúceho zábradlia, ktoré dotvára priestor zimnej záhrady.

Otázky, ako bola pôvodne plánovaná a ako v skutočnosti vyzerala celá maliarova vila za jeho života, zostávajú stále trochu neznámym tajomstvom, ktoré je však možné postupne odhaľovať, najmä prostredníctvom ďalších plánovaných pamiatkových a reštaurátorských výskumov.

Najcennejším svedectvom pôvodnej podoby vily na prelome 19. a 20. storočia zostáva takmer desiatka Skuteckého žánrových malieb, na ktorých zachytil najmä interiér svojho ateliéru. Obraz o živote vo vile v medzivojnovom období dokumentuje niekoľko zachovaných fotografií rodiny najmladšej maliarovej dcéry, maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej, a v literárnej podobe kniha umelcovho vnuka Petra Karvaša V hniezde so spomienkami na detstvo strávené vo vile a okolitej záhrade (publikácia vyšla aktuálne v reedícii banskobystrického vydavateľstva Literárna bašta).

Narušenie rodinného bezpečia, aj s maliarovým dedičstvom uchovávaným v „nedotknutom“ ateliéri, spôsobil príchod 2. svetovej vojny. Židovský pôvod sa stal osudným, napriek dobrému postaveniu a snahe prežiť a zachrániť sa, viacerým členom rodiny. Obsadenie vily gestapom a vyplienenie rodinného majetku vymazalo aj stopy pôvodnej podoby domu. Ďalej sa už stavba prispôsobovala novým potrebám a účelom, po vojne pre chod dvoch domácností rodín Bellušových žijúcich oddelene na prvom a druhom podlaží. Z dostupných archívnych materiálov je k dispozícii stručné zameranie stavby až z roku 1982, kedy bola odkúpená a využívaná ako administratívna budova Uhoľných skladov. Z dokumentácie možno vyčítať rozpriečkovanie pôvodne väčších miestností na menšie izby či kancelárie, ďalej prebúranie nových okenných otvorov, ktoré zničilo veľkú časť vtedy už zatretej sgrafitovej výzdoby na priečelí, alebo zamurovanie západnej presklenej steny zimnej záhrady. Trochu rozsiahlejšiu projektovú dokumentáciu obsiahla rekonštrukcia a adaptácia objektu pre galerijné účely začiatkom 90. rokov 20. storočia. Sekundárne zvýšenie podláh, zníženie stropov či zmenené interiérové schodisko z predošlých úprav však už nenávratne pozmenilo charakter interiéru vily.

V aktuálne zrenovovaných priestoroch Vily Dominika Skuteckého bude dočasne vystavená inštalácia vzoriek z výberu použitých stavebných materiálov terrazza v kontraste s fragmentmi staršej dlažby zo vstupných priestorov vily, a tiež kovových prvkov zábradlia. Pri rekonštrukcii vily nebolo zvolené terrazzo pre pôvodnosť, ale ani čisto účelovosť či len estetické kvality.

Je vám známy nejaký obraz Dominika Skuteckého s benátskym výjavom zachytávajúcim aj typické terrazzo? Počas prezentácie ďalšej časti zrekonštruovanej Vily Dominka Skuteckého (Horná 55) v utorok 21. februára o 17.00 h, sa dozviete aj to, ako sa uvažuje a postupuje pri obnove a sprístupňovaní pamiatky umelcovej vily s areálom.

Architekt projektu: Jakub Kopec
Koordinátori projektu: Katarína Minka Baraníková, Miloslava Michalcová Borošová, Zuzana Leškanič Majlingová, Maroš Rovňák
Reštaurátori: Miloš Packo, Miroslav Slúka
Realizácia projektu rekonštrukcie infraštruktúry vily: MRK Contract k.s.

Zriaďovateľom Stredoslovenskej galérie je Banskobystrický samosprávny kraj.