Koniec septembra sa v Banskej Bystrici bude niesť aj v znamení objavovania zaujímavých stavieb a prezentácie architektúry a urbanizmu v meste. Banská Bystrica sa po prvý raz zapája do festivalu Deň architektúry.

Unikátna budova Lesov Slovenskej republiky je dominantou Námestia SNP i Národnej ulice.

Ôsmy ročník festivalu Deň architektúry sa na prelome septembra a októbra uskutoční v osemdesiatich českých a moravských a štyroch slovenských mestách. Tento rok, ktorý je Rokom architekta Hudeca 2018, je Deň architektúry venovaný 100. výročiu založenia Československa a banskobystrickému rodákovi, architektovi Ladislavovi E. Hudecovi a jeho otcovi Jurajovi Hudecovi.

Počas posledného septembrového víkendu môžu Banskobystričania a návštevníci mesta nahliadnuť do budov, ktoré okrem toho, že majú pútavú históriu, sú zaujímavé aj z architektonického hľadiska. Na Potulkách mestom sa návštevníci dozvedia príbehy domov na Námestí SNP ale tiež históriu budov, ktoré súvisia so životom Juraja a Ladislava L. Hudeca, napríklad Evanjelické gymnázium na Skuteckého ulici, ktoré navštevoval Ladislav Hudec. Potulky budú venované aj prvorepublikovej architektúre.

V programe festivalu sú tiež komentované prehliadky budov.  Prvou bude piatková prehliadka Expozitúry Národnej Banky Slovenska (10:30 – 12:00 h). Tento unikátny objekt je charakteristickým dielom pražského architekta Ladislava Skřivánka, ktorý sa v architektonickej súťaži presadil návrhom reprezentačnej budovy v novorenesančnom štýle.

Múzeum SNP, Lesy SR, Evanjelické gymnázium, Literárna bašta, ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Bábkové divadlo na Rázcestí a Štátna opera sú ďalšie budovy, ktorých príbehy sa dozvedia návštevníci pri ich prehliadke. Nesporne zaujímavé budú aj návštevy banskobystrických architektonických ateliérov.

Program

Piatok 28. september

Potulky mestom

14:00 Potulka budovami Juraja a Ladislava L. Hudeca v sprievode architektky Márie Martiniovej (stretnutie pred budovou Lesy SR na Námestí SNP)

17:00 Potulka prvorepublikovou architektúrou v sprievode architekta Dušana Čupku (stretnutie pred budovou Lesy SR na Námestí SNP)

Komentované prehliadky budov

9:00 – 18:00 Múzeum SNP

10:30 – 12:00 Národná banka Slovenska

14:00 – 17:00 Lesy Slovenskej republiky (Nám. SNP), Polyfunkčná budova (Dolná 6), Literárna bašta (Katovná 5), Evanjelické gymnázium (Skuteckého 5), ZŠ Slobodného slovenského vysielača (Skuteckého 8), Architektonické ateliéry Katarína Šurková Gémešová (Dolná 6), Paulíny Hovorka Architekti (Dolná 6) a Teplan Architekt (Skuteckého 30)

16:00 – 18:00 Bábkové divadlo na Rázcestí

Sobota 29. september

Potulky mestom

14:00 Potulka budovami Juraja a Ladislava L. Hudeca v sprievode architektky Márie Martiniovej (stretnutie pred budovou Lesy SR na Námestí SNP)

17:00 Potulka zameraná na príbehy domov na Nám. SNP v sprievode Lýdie Búlikovej (stretnutie pred budovou Lesy SR na Námestí SNP)

Komentované prehliadky budov

9:00 – 18:00 Múzeum SNP

12:00 – 14:00 Štátna opera

14:00 – 17:00 Lesy Slovenskej republiky (Nám. SNP), Polyfunkčná budova (Dolná 6), Literárna bašta (Katovná 5), Evanjelické gymnázium (Skuteckého 5), ZŠ Slobodného slovenského vysielača (Skuteckého 8), Architektonické ateliéry Katarína Šurková Gémešová (Dolná 6) a Paulíny Hovorka Architekti (Dolná 6)

16:00 – 18:00 Bábkové divadlo na Rázcestí

Nedeľa 30. september

Potulky mestom

14:00 Potulka zameraná na príbehy domov na Nám. SNP v sprievode Lýdie Búlikovej (stretnutie pred budovou Lesy SR na Námestí SNP)

17:00 Potulka prvorepublikovou architektúrou v sprievode architekta Dušana Čupku (stretnutie pred budovou Lesy SR na Námestí SNP)

Komentované prehliadky budov

9:00 – 18:00 Múzeum SNP

14:00 – 17:00 Lesy SR

Ktorúkoľvek z uvedených budov môžu záujemcovia navštíviť individuálne alebo so sprievodcami počas potuliek a komentovaných prehliadok. Vstup je voľný!

Festival Deň architektúry pripravili C.A.L.E.H, n.o. (Centrum Architektúry Ladislava E. Hudeca) z Banskej Bystrice a KRUH, n.o. z Prahy, s podporou a ochotou lektorov a inštitúcií.

Podrobné informácie o programe festivalu aj o jednotlivých objektoch nájdete na Facebookovom evente.