Tradície znovu ožili priamo uprostred sídliska Rudlová – Sásová. Slnečné počasie a príjemný program podujatia Máj zelený spestrili pondelňajší sviatočný deň.

„Je to tu samý panelák, ale ľudia pochádzajú väčšinou z dedín. Chceli sme im prinavrátiť tie ľudové tradície, ktoré sa kedysi na dedinách konali,“ priblížil autor programu a známy výrobca ľudových hudobných nástrojov a folklorista Michal Fiľo.

Sásovské občianske iniciatívy a združenia spolu s miestnou občianskou radou pripravili tento rok program, v ktorom vystúpili miestne deti zo ZŠ Sitnianska, ale aj detský folklórny súbor Dratvárik či folklórny súbor Očovan a viacerí známi sólisti ľudovej hudby. Podujatím aj tento rok svojim hovoreným slovom sprevádzal Ján Jankov Šefránik.

Práve z prostredia tvorcov už tradičného ľudového podujatia v centre Sásovej už dlhšie znie aj myšlienka urbanizácie lúky medzi Starohorskou a Rudohorskou ulicou pod známym miestnym podnikom. Vzniknúť by tu mohol menší prírodný amfiteáter slúžiaci práve pre podujatia takéhoto charakteru, ale hostiť by mohol aj divadlá a ďalšie akcie. Myšlienka, s ktorou sa stotožňujú aj viacerí miestni poslanci, ale zostáva v rovine plánov, keďže mestský rozpočet s takouto investíciou zatiaľ nepočíta.