Primátor Peter Gogola si na post zástupcu primátora vybral poslankyňu Katarínu Čižmárovú (SDKÚ-DS).

Zástupkyňou primátora Banskej Bystrice bude Katarína Čižmárová (SDKÚ-DS). Na post viceprimátorky si ju spomedzi poslancov vybral Peter Gogola. Čižmárová nahradí vo funkcii Róberta Kazíka, ktorý zastával tento post v minulom volebnom období.

Katarína Čižmárová (na obrázku vľavo) Ilustračné foto: FR

Náplňou práce viceprimátorky bude zastupovať Petra Gogolu v čase jeho neprítomnosti v rozsahu aký určí primátor, či viesť mestské zastupiteľstvo v prípade jeho absencie. Post viceprimátora sa obsadzuje z radov zvolených poslancov. Na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci rozhodnú o plate novej viceprimátorky, ktorý sa bude odvíjať od platu primátora. Čižmárová sa automaticky stáva členkou Mestskej rady.

Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc. bola zvolená za poslankyňu mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č.2 – Sever (Podlavice, Skubín, Uľanka, Jakub, Kostiviarska, Karlovo). Kandidovala v rámci koalície SDKÚ-DS – SaS – KDS a je členkou poslaneckého klubu SDKÚ-DS.  Okrem toho Čižmárová pôsobí na Katedre geografie, geológie a krajinnej ekológie Fakulty prírodných vied UMB ako vysokoškolská pedagogička.

Na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa nebude rozhodovať iba o platoch najvyšších predstaviteľov mesta, ale taktiež o zložení dozorných orgánov mestských spoločností a mestských komisií.