Počas vianočného týždňa sa opäť pod garanciou mesta Banská Bystrica, v spolupráci s PKO Banská Bystrica a VKMK Banská Bystrica, konal ďalší z „akčných“ dní mesta Banská Bystrica. Tentoraz literárno-spoločenský, ktorý si kládol za cieľ v zmysle adventnej atmosféry osloviť detského i dospelého poslucháča.

K dramaturgickej a režijnej spolupráci boli oslovení osvedčení kultúrni dejatelia mesta, a to herec a protagonista divadla Harry Teater, Ján Haruštiak a člen literárneho klubu Litera 2, básnik Miroslav Kapusta. Zatiaľ čo Harušiak pripravil dopoludňajšie scénické čítanie poézie a prózy pre deti, spojenej s jemu neodmysliteľnou bábkohereckou vsuvkou, Kapusta sa podujal na prípravu a vedenie neformálneho pokračovania literárno-hudobných stretnutí pod názvom Ars Poetica Neosoliensis, tentoraz s podnázvom Advent.

Dopoludňajšej akcie sa zúčastnili deti základných škôl v Banskej Bystrici. Medzi aktérmi čítania detskej poézie a prózy boli: primátor mesta Banská Bystrica, Peter Gogola, viceprimátorka Banskej Bystrice, Katarína Čižmárová, ktorých svojimi vstupmi dopĺňali Ján Haruštiak a Miroslav Kapusta. Odozva detí bola úžasná, keďže Haruštiak ich aktívne zapájal do diania. Perličkou na záver bolo, že primátor s deťmi okolo klavíra im zahral a spoločne si zaspievali známu pieseň Tichá noc. Po ukončení podujatia a pri odchode, dostalo každé dieťa ako darček medovník a pohár teplého, voňavého čaju.

Popoludňajšia Ars Poetica Neosoliensis – Advent, sa už niesla v inom duchu a jej cieľom bolo aspoň na chvíľu sa pozastaviť, sprítomniť si daný čas a cez myšlienky čítaných textov, operného spevu a barokovej hudby, dopriať poslucháčom zamyslieť sa i nad vlastným človečenstvom. Aktérmi čítania poézie a prózy boli okrem Miroslava Kapustu, ktorý programom zároveň i moderoval – viceprimátorka Katarína Čižmárová, herec Ján Haruštiak, spisovateľka Slavomíra Očenášová – Štrbová, poetka Elena Cmarková, básnik a textár Peter Papšo, spisovateľ a básnik Marcel Páleš a začínajúca poetka Eva Výbošťoková. Nádhernú sviatočnú atmosféru dopĺňal operný spev sólistky Štatnej opery v Banskej Bystrici, Michaely Sojčákovej a hudba Dua Antico Moderno v zložení: František Kubiš s akordeónom a Andrej Turčin s husľami. Pred stovkou poslucháčov zaplnenej Cikkerovej sály mestskej Radnice sa skutočne vznášalo ľudské krásno a v nejednom oku sa zaleskla i slza.

Obe akcie mali u svojho poslucháča zaslúžený ohlas a pri obdarení medovníkom a adventným punčom na zahriatie po ich skončení sa ešte dlho podávali prajné stisky rúk aktérom aj organizátorom ako poďakovanie za príjemné a v kultúrnom prostredí strávené popoludnie. Týmto čítaním však podujatia podobného charakteru neskončili, na ďalšie sa možno tešiť v nasledujúcom kalendárnom roku.