Stredoslovenská galéria pozýva na vernisáž výstavy Obrazy starej Bystrice – Zreštaurované. Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 23. júna o 17-tej hodine v Bethlenovom dome. Kurátorkou výstavy je Katarína Baraníková.

unnamed (1)Reštaurátorský a výstavný projekt uvádza výberovú kolekciu malieb z najstaršej časti zbierky Stredoslovenskej galérie pri príležitosti 60. výročia galérie. Výstava predstavuje doteraz menej známe a dlhodobo nevystavované reprezentatívne obrazy, ktoré z dôvodu poškodenia a zlej kondície zostávali uschované v galerijnom depozite. Prehliadka 30-tich malieb je rozšírená o dokumentačné videá, ktoré zachytávajú proces ich reštaurovania a súvisiacu galerijnú prácu. Návštevníkom objasňujú náročné postupy kompletného reštaurovania na ukážkovom diele maliara Jozefa Božetecha Klemensa “Portréte Kristiána Andreja Zipsera“ z roku 1846, významného uhorského prírodovedca a banskobystrického pedagóga. Dokumenty tiež približujú problematiku galerijnej starostlivosti o zbierku a jej údržbu na príkladoch ďalších diel.

Zostavenie reprezentatívnej kolekcie tematicky reflektuje históriu, špecifiká, osobnosti a premeny mesta Banská Bystrica. Zaujímavosťou sú maľby mestských vedút zachytávajúce dnes už neexistujúce štvrte a stavby „starej“ Bystrice ako bola synagóga, či mestská Dolná brána, obraz historickej podoby „Harmaneckej papierne“ z roku 1884, alebo tiež autoportrét prvého riaditeľa galérie, maliara Viliama Ruttkaya-Nedeckého.

unnamedRozšírené popisky k dielam objasnia identifikácie a príbehy obrazov. Selektívna kolekcia zároveň sleduje vývin a prejavy maliarskej tvorby nielen regionálnych, ale aj významných umelcov pôsobiacich v oblasti stredného Slovenska od druhej polovice 19. storočia do 50. rokov 20. storočia – obdobia založenia galérie (zo zastúpených autorov: Jozef Božetech Klemens, Károly Telepy, Dominik Skutecký, František Gyurkovits, Gejza Angyal, Július Flache, Imrich Weiner-Kráľ, Milan Laluha a i.). Zostavený výber tiež poukazuje na odborné preferencie pri budovaní a zastúpení najstaršej časti galerijnej zbierky. Dokumentačné materiály a reštaurátorské práce realizoval reštaurátor Miroslav Slúka.

Miroslav Slúka v roku 1998 ukončil magisterské štúdium v odbore reštaurovania maľby na VŠVU v Bratislave. Jeho reštaurátorská tvorba má široký záber od reštaurátorských a konzervátorských prác nástenných malieb až po závesný obraz. Okrem iného spolupracoval na reštaurovaní „Zelenej miestnosti“ so vzácnou nástennou maľbou z konca 15. storočia v Thurzovom dome v Banskej Bystrici, dnešnom sídle Stredoslovenského múzea. Od roku 2012 pracuje na národnom projekte „Digitálna galéria“ zameranom na digitalizáciu zbierkových predmetov zbierkotvorných galérií na Slovensku.