Výstava Čo zostane po divadle? približuje sedem rokov cesty Divadla Ticho a spol. a v Štátnej vedeckej knižnici potrvá od utorka 28. februára do piatka 31. marca. Výstavu otvorí svojou hudbou pesničkár, autor a spolupracovník divadla Miloš Janoušek. 

Táto výstava si vytýčila za cieľ prostredníctvom fotografií, plagátov a ohlasov aspoň čiastočne načrtnúť tvorbu tvorivého zoskupenia Ticho a spol. a jeho cestu profesionálov v nezávislom prostredí. Je to cesta neľahká, ako iste potvrdia aj iné nezávislé tvorivé zoskupenia, no o to vzácnejšia a hodnotnejšia.

Divadelný priestor na Školskej ulici v Bratislave vznikol v roku 1997, v spolupráci so Starým mestom Bratislavy ho vytváralo Divadlo a.ha. Divadlo tvorí jednak priestor foyeru multifunkčného zariadenia, ale hlavne podmanivý divadelný priestor na ploche 10 x 10 metrov, do ktorého keď vkročíte, Vás pozdraví a okamžite si Vás získa. V roku 2010 tieto priestory začalo obývať o. z. Ticho a spol. so svojimi divadelnými, koncertnými, diskusnými a výtvarnými projektmi. Toto v septembri 2017 dovŕši sedem rokov plných tvorby…

Dramaturgia Ticha nadväzuje (nielen v osobe dramaturgičky Viki Janouškovej) na Divadlo a.ha. svojou komornou divadelnou tvorbou i priestorom pre pesničkárov. Novým momentom je dramatika zameraná na pôvodnú slovenskú tvorbu a výrazne odlišný režijný rukopis kmeňového režiséra Róberta Horňáka, či hosťujúcej Viery Dubačovej. Mozaika Ohlasov divákov i odbornej verejnosti na Ticho a spol. vytvára obraz divadla, ktoré „sa nebojí ísť svojou vlastnou cestou a tá je úplne iná, ako čokoľvek na Slovensku“, povedala Elena Knopová.

Divadlo a tvorbu cítia „ticháci“ ako spôsob rozmýšľania o živote a nadovšetko kladú hodnotu zodpovednej slobody tvorby a občianske postoje konzistentnej tvorivej a ľudskej osobnosti. Hodnoty, ktoré cítia, že začína aj Slovensko v poslednej dobe znovu objavovať… A čo po ich predstaveniach, či iných produkciách zostáva? Odtlačok na duši ich divákov i tvorcov zachytený aj v podobe tejto výstavy…

„Príbeh nášho divadla cítime ako príbehy našich životov, v ktorých nás postihli rôzne zásadné spoločenské zmeny našej krajiny, do ktorého patria príbehy našich rodičov, súrodencov, manželov, detí… ale aj príbehy priateľov, rovesníkov, pedagógov i mladších kolegov. Všetky tieto generácie sa okrem hľadania súkromného šťastia vyrovnávali so strachom (z moci, z výnimočnosti…) so snahou o jeho prekonanie a v každej chvíli hľadali spôsob ako sa zachovať, aby v tomto zápase vybalansovali hodnoty tolerancie, pokoja a osobného šťastia s hodnotami života v pravde, menšími či väčšími revoltami a revolúciami… Pokúšali sa rozmýšľať o tom, čo žili a žiť to, čo si mysleli. A o týchto príbehoch sily, poníženia, túžby i nezlomnosti cítime potrebu hovoriť aj v našom divadle, “ hovorí Viki Janoušková.

DIVADLO TICHO A SPOL. V ZÁHRADE CNK

Divadlo Ticho a spol. príde do Banskej Bystrice odohrať aj jedno zo svojich predstavení. V Záhrade CNK počas stredy 29. marca o 19-tej hodine herci zahrajú predstavenie Déjà vu. S touto legendárnou inscenáciou sa už úspešne zúčastnili prehliadky Dotyky a spojenia v Martine i medzinárodného festivalu Apostrof v Prahe.

V grotesknej feérii pre dvoch hercov a kúzla hrajú Jana Lieskovská, Pavol Plevčík a Juliana Hamranová. Fantaskným postavám výnimočnej Maaty a Arfa zostal už len ich vzťah. Je to závod o to, čo príde skôr – vyrovnajú sa s vinou, nájdu sami seba, alebo stratia trpezlivosť s tým druhým a opustia sa. Je to závod o čas a o predstavy o živote…

Inscenácia Déjà vu vznikla na základe poviedkovej tvorby Miloša Janouška, autora próz na pomedzí patafyziky a fantastiky, ktorý je aj vtipno-krehkým básnikom, a ktorý však vo svojej tvorbe nezaprie aktuálnosť pesničkára. Autorka textu a dramaturgička Viki Janoušková si povyberala poviedky, zdramatizovala ich a vytvorila celostný príbeh akejsi grotesknej feérie „pre dve postavy a kúzla“. Inscenácia Déjà vu v réžii Róberta Horňáka kreuje svet krehko-smiešnej až grotesknej feérie o strachu z výnimočnosti, destilovaní času, zhmotňovaní predstáv a mnohom inom.