Záujemcovia o prerokovanie verejného rozpočtu sa pohodlne zmestili do jednej zo zasadačiek mestského úradu.

Možnosť stretnúť sa s vrcholnými predstaviteľmi mesta a prediskutovať s nimi rozpočet Banskej Bystrice na roky 2013-15 využilo niečo cez desať občanov. Na začiatku stretnutia hrozilo, že prítomných zamestnancov mestského úradu, poslancov mestského zastupiteľstva a novinárov bude viac ako zástupcov verejnosti. Postupne sa však zasadačka aspoň z časti naplnila. Pozitívom menšieho počtu ľudí bolo, že diskusia prebehla vo vecnej rovine.

Prezentáciu mestského rozpočtu si zobral na starosť Branislav Slaný, ekonomický námestník mestského úradu, ktorý sa venoval najmä vysvetleniu z čoho rozpočet pozostáva, a do ktorých oblastí plynie najviac financií z mestskej kasy. V následnej diskusii sa prešlo aj ku konkrétnejším detailom, pričom do debaty sa zapojili aj prítomní poslanci MsZ – Jakub Gajdošík, Ján Šabo (obaja SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS), Vladimír Pirošík a Milan Lichý (obaja Banskobystrická alternatíva).

Primátor Peter Gogola nebol z účasti podľa vlastných slov sklamaný, ale čakal trochu viac ľudí. „Ľudové príslovie hovorí, že môžete koňa priviesť k vode, ale nemôžte ho prinútiť piť. Náš záujem komunikovať s obyvateľmi je úprimný a urobili sme všetko, čo je v našich silách, aby sme zverejnili, že bude stretnutie vedenia mesta s obyvateľmi,“ povedal primátor, ktorý piatkovú diskusiu berie ako prvý krôčik. „Očakávať od obyvateľa mesta, že bude rozumieť rozpočtu, je ako keď laikovi otvoríte kapotu na aute, ukážete mu motor a spýtate sa ho, či tomu rozumie. Určite tomu nerozumie. Otázne je, či tomu rozumieť chce a či to chce nejakým spôsobom ovplyvňovať,“ hovorí Gogola, pre ktorého sú vzorom škandinávske krajiny, kde je podľa neho vyššia miera participácie obyvateľstva.

Podceňovaná úloha výborov a občianskych rád mestských častí

Práve k participácii smerovala otázka od zástupcu verejnosti Juraja Droppu. Ten podotkol, že súčasný rozpočet nie je skutočne participatívny a k primátorovi smeroval otázku či to mieni do budúcnosti zmeniť. Primátor povedal, že je to jeho ambíciou a zaviazal sa, že postupnými krokmi by chcelo mesto dôjsť do štádia, že o časti rozpočtu budú rozhodovať priamo občania.

Ekonomický námestník Slaný ho doplnil s tým, že už v súčastnosti vidí veľký priestor na ovplyvňovanie nakladania verejných financií v občianskych radách jednotlivých mestských častí. Tie dostávajú 1,5 eura na obyvateľa plus 30-tisíc eur na investičné akcie v každom volebnom obvode. Práve toto by mal byť podľa námestníka priestor na participáciu občanov. V rámci diskusie však bolo zo strany občanov skonštatované, že činnosť týchto rád nie je dostatočne prezentovaná a väčšina obyvateľstva mesta ani netuší o ich existencii.