Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica rozšírila možnosť korčuľovania na zimnom štadióne počas zimných prázdnin!

Zdroj foto: sportbb.sk

Prázdninujúci študenti tak môžu využiť verejné korčuľovanie v dňoch 27.12.2010 – 30.12.2010 a v dňoch 3.1.2011 – 7.1.2011. Novinkou je aj doba korčuľovania počas ktorej môže každý návštevník korčuľovať na ľadovej ploche až dve hodiny pri nezmenenej cene (2 € dospelí a mládež od 15 rokov a 1 € deti do 15 rokov). Ide konkrétne o časy od 10:00 do 11:00 a od 11:30 do 12:30. Polhodinová prestávka je z dôvodu úpravy ľadovej plochy rolbou.

Od 8.1.2011 pokračuje režim verejného korčuľovania podľa doterajšieho rozpisu a to každú stredu od 16:30 do 17:30 a každú sobotu a nedeľu od 14:00 do 15:30.

Riaditeľ  SŠaTZ mesta Mgr. Ivan Šabo prišiel s touto myšlienkou s cieľom prilákať čo najviac mladých ľudí k aktívnemu pohybu a zábave na zimnom štadióne počas prázdnin. SŠaTZ mesta od decembra upravuje aj bežecké lyžiarske trate na Králikoch, ktoré môžu nadšenci zimných športov taktiež využiť.

Viac informácii nájdete aj na stránke www.sportbb.sk.