V pondelok 28. júna sa v Robotníckom dome uskutoční verejná prezentácia projektu Metro kultúry, s ktorým sa Banská Bystrica uchádza o titul Mesto kultúry 2022.

Programová rada spolu s oddelením kultúry Mestského úradu a zástupcami umeleckých a kultúrnych subjektov, akademickej obce a neziskových organizácií pracovala na projekte deväť mesiacov. S vytvorenou futuristickou koncepciou METRO KULTÚRY, ktorá si dáva za cieľ budovať vzťahy a publikum, postúpila Banská Bystrica do druhého kola.

Pri tvorbe štruktúry sa programová rada usilovala, aby bol jej koncept otvorený širokej spolupráci s kultúrnymi aj občianskymi aktérmi a aktérkami. V procese príprav projektu sa jej podarilo zrealizovať desiatky stretnutí so zástupcami kultúrnej obce či komunitných organizácií a centier. Z nich vyplynula nevyhnutnosť sieťovania kultúrnych inštitúcií a potreba budovania chýbajúcej infraštruktúry.

„Výsledkom mnohých stretnutí bol koncept, ktorý sme nazvali Metro. Dominuje mu idea infraštruktúry vzťahov. Náš projekt si zakladá predovšetkým na budovaní a spájaní kultúrnych komunít. Jeho úlohou nie je riešiť budovanie a rekonštrukciu kultúrnej infraštruktúry, ale môže pestovať vzťahy, ktoré sú nevyhnutné pre akýkoľvek ďalší proces. Myslíme si, že len spoločným úsilím a systematickou prácou môžeme pozitívne zmeniť nastavenie fungovania kultúrneho segmentu v Banskej Bystrici,“ hovorí o projekte programový riaditeľ Slavo Sochor.

Veľkou métou Metra je reagovať na potreby Bystričanov a Bystričaniek a prepojiť rôzne generačné preferencie. Členovia programovej rady uvažovali nad mestom ako nad komplexným organizmom, mysleli na jeho históriu, cez kultúrnu pamäť mesta chceli preskúmať, kde naozaj žijeme, spájať odborníkov a pamätníkov a spoločne vytvárať nové myšlienkové a kultúrne mapy mesta. Neboja sa podať ruku blízkym, byť nápomocní v integrácii nových obyvateľov a obyvateliek. Mesto chce byť otvorené pre všetkých, ktorí chcú pre Banskú Bystricu urobiť niečo viac.

V ďalšej fáze príprav, ktorá potrvá do septembra, budú do procesu zapojené aj ďalšie organizácie a občianska verejnosť. O tom, ktorá z postupujúcich samospráv sa stane Mestom kultúry 2022, sa rozhodne na jeseň.

Verejná prezentácia projektu Metro kultúry sa uskutoční v pondelok 28. júna od 17:00 h v Robotníckom dome.

Projekt bude prezentovať programová rada v zložení: Slavo Sochor, dramaturg a organizátor, ktorý je zároveň programovým riaditeľom projektu, Jana Suraová, kultúrna manažérka a producentka, Zuzana L. Majlingová, historička umenia, dizajnér René Baďura, strategička Katarína Vitálišová, dramaturg Milan Zvada a koordinátorka projektu za mesto Miroslava Jančová, vedúca Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ.

Ak máte záujem zúčastniť sa verejnej prezentácie, vyplňte krátky registračný formulár, ktorý nájdete tu.

Kapacita podujatia je vzhľadom na pretrvávajúce epidemiologické opatrenia limitovaná. Kontaktné údaje je nutné uviesť vzhľadom na aktuálne pravidlá pri organizácii verejných podujatí.