V pondelok 17. októbra sa v sále Evanjelického spolku na Hornej ulici uskutoční stretnutie verejnosti s komunálnymi kandidátmi a zástupcami miestnej samosprávy a Mestského úradu v  Banskej Bystrici. Organizátori pozývajú všetkých obyvateľov a obyvateľky, ktorí sa cítia zasiahnutí/é problémami s bývaním v našom meste.

„Ceny nehnuteľností v Banskej Bystrici dosahujú rekordnú úroveň a stále viac ľudí je ohrozených nedostupnosťou bývania. Napriek tomu sa z tohto problému nestala priorita vedenia mesta. Posledný Plán rozvoja bývania bol platný pre roky 2015 až 2020 a nový stále neexistuje. Na čakacej listine je  takmer 260 žiadateľov, pričom prvý v poradí si podal žiadosť o mestský byt už v roku 2010,“ uvádza Ondrej Druga, koordinátor Bystrickej kresťanskej platformy, ktorá túto tému začala v Banskej Bystrici riešiť už v roku 2020.

V rámci verejnej diskusie dostanú priestor na vysvetlenie svojich problémov a požiadaviek zástupcovia mnohodetných rodín, rodičov samoživiteľov, týraných žien, Rómov ale aj ľudí bez domova. Vystúpia tiež predstavitelia miestnych cirkví a organizácií, ktoré túto občiansku iniciatívu pod zastrešením Centra komunitného organizovania podporujú.

Organizátori upozorňujú na skutočnosť, že sa na mestský nájomný byt čaká aj 12 rokov, a uvádzajú, že cieľom verejnej diskusie je najmä poukázať na neodkladnosť a potrebu participatívneho, transparentného procesu riešenia témy bývania v meste.

„Táto téma sa nás ale dotýka všetkých, mladých, ktorí nemajú zdroje na riešenie adekvátneho bývania, rodičov – Slovensko je krajinou, kde mladí do vysokého veku žijú s rodičmi, mladých rodín, jednorodičov, ľudí v krízovej situácii. Bývanie by malo byť ľudským právom, ale na Slovensku jednoducho nie je,“ píše sa v stanovisku Centra komunitného organizovania, ktoré diskusiu iniciovalo.

Diskusia sa koná v pondelok 17. októbra o 18.30 h v sále Evanjelického spolku na Hornej 21 v Banskej Bystrici.