Rektorát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pozýva na Univerzitný deň kariéry 2016 organizovaný Kariérnym centrom UMB pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela Vladimíra Hiadlovského.

cmsSiteBoxPhoto_8916-5147Univerzitný deň kariéry sa uskutoční počas stredy 5. októbra od 9,30 hod. v slávnostnej aule historickej budovy na Ekonomickej fakulte UMB. Cieľom Univerzitného dňa kariéry /UDK/ je podporovať komunikáciu a spoluprácu študentov a absolventov UMB s potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania práce, stáže, brigády, praxe alebo spolupráce na bakalárskych a diplomových prácach.

Výstavná sekcia UDK bude v slávnostnej aule, kde sa firmy prezentujú formou výstavných stánkov. Vo výstavnej sekcii bude vyhradený priestor aj pre kariérovú poradkyňu, ktorá bude poskytovať bezplatné kariérové poradenstvo. V druhej sekcii Career fair sa firmy prezentujú na základe motivujúcich a inšpirujúcich workshopov. Na workshopoch prednášajú úspešní zamestnanci firiem a odborníci z praxe. Siedmeho ročníka Univerzitného dňa kariéry sa zúčastní dvadsaťšesť vystavovateľov. Predstavia sa firmy z domáceho i zahraničného prostredia, ale aj nováčikovia na našom trhu.