V roku 2007 dalo mesto do dlhodobého nájmu na tridsať rokov plážové kúpalisko súkromnému prevádzkovateľovi, Aqualand Slovakia, s.r.o. s ročným nájmom 33,19 eur (predtým 1000,- Sk). Doba platnosti zmluvy sa končí 30. októbra 2037.

Pôvodne bolo zámerom investora vybudovať v lokalite akvapark, neskôr zostalo len pri prevádzke a investíciách do pôvodného kúpaliska. Výšku reálnych investícií do obnovy kúpaliska však spochybňovala odborná verejnosť i časť poslancov. Podmienky zmluvy však prevádzkovateľ naplnil.

„Podľa môjho názoru by takýto jedinečný priestor nemal byť v súkromných rukách. Keďže sa zmluva nedá vypovedať, pretože nájomca podľa nej riadne plní nájomný vzťah, snažíme sa s ním aspoň intenzívne komunikovať. Zároveň mu posielame na riešenie všetky negatívne podnety, ktoré nám od Banskobystričanov prídu. Kontrolnými dňami sa chceme na vlastné oči presvedčiť, či zrealizované opravy a kvalita ponúkaných služieb zodpovedajú tomu, čo je nám každý rok deklarované,“ hovorí Ján Nosko.

Kontrolný deň sa naposledy uskutočnil v utorok 22. mája. Súčasťou kontrolného tímu boli aj poslanci mestského zastupiteľstva a zástupcovia petičného výboru, s ktorými primátor pravidelne komunikuje najväčšie nedostatky. Vedenie mesta však na sociálnych sieťach skritizovali poslanci Banskobystrickej alternatívy, ktorí dlhodobo otvárajú tému kúpaliska v pléne zastupiteľstva. Podľa nich boli pre účasť na kontrolnom dni oslovení len necelý deň pred jeho realizáciou v pracovnom čase.

Na kontrolnom dni boli, podobne ako v minulých rokoch, aj tak zistené nedostatky, ktoré však investor aj tentokrát prisľúbil odstrániť do začiatku sezóny. „Apelujeme aj na kvalitu vody v jazere. Na podnet mesta začal spracúvať projektovú dokumentáciu na zlepšenie jej stavu, či už technickým stavebným riešením, alebo nasadením biobaktérií,“ dopĺňa Nosko.

Spoločnosť Aqualand aktuálne zrekonštruovala strojovňu a úprava vody v bazénoch by podľa nich mala byť po zakúpení ďalšieho profesionálneho bazénového vysávača zabezpečená dostatočne. Prevádzkovateľ investoval aj do nových plynových kotlov na ohrev vody v detských bazénoch,  traktora na kosenie i vodných atrakcií. Zároveň realizuje špeciálne bazénové ekonátery a opravy bazénových fólií v plaveckom bazéne. V súčasnosti sa pracuje na výstavbe nových toaliet v sektore Senior, opravili sa poškodené spoje na tobogánoch. Pre zvýšenie bezpečnosti detí bude v okolí detského baby bazéna protišmykový koberec a pevný prístrešok, ktorý zabezpečí počas horúcich dní tieň. Súkromný prevádzkovateľ rozšíril kapacity terás viacerých občerstvovacích zariadení v celom areáli kúpaliska.